Научен проект с българско участие спечели 10 млн. евро от ЕС

Доц. Анелия Касабова ще участва в социално изследване на следвоенната медицина

доц. Анелия Касабова

Един български учен е в печелившите екипи на тазгодишния мегаконкурс за грантове в категорията "Синергия" на Европейския съвет за научни изследвания. Това е основното звено на ЕС, финансиращо науката в съюза, а бюджетът му е част от програмата "Хоризонт 2020".

Българският учен доц. д-р Анелия Касабова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН заедно с още трима свои чуждестранни колеги печели финансиране по "Хоризонт 2020", съобщи Европейската комисия.

Проектът "Европейският Левиатан: наследството на следвоенната медицина и общото благо" ще получи над 9.9 милиона евро безвъзмездна помощ в рамките на 6 години. Учените ще се занимават с многопластово изследване на медицината, която разглеждат като социално, политически, икономически, технологично и културно обусловена.

Европейският съвет за научни изследвания (ЕСНИ) отпуска три вида грантове за индивидуални проекти и един вид ("Синегия") за малки екипи от висококвалифицирани изследователи.

Тази година в категорията "Синергия" ще бъдат финансирани 37 изследователски групи от ЕС с проекти на стойност 363 млн. евро. Получилите финансирането ще имат възможността да се справят с някой от най-сложните изследователски проблеми, често обхващащи няколко научни дисциплини, уточняват от ЕК.

Проектите включват 126 главни изследователи, които ще работят в 95 университета и изследователски центрове в 20 страни в рамките на и отвъд Европейското изследователско пространство. Четири изследователски групи включват учени от новите страни членки на ЕС - България, Хърватия, Чехия и Унгария, а осем екипа ще включват един главен изследовател, работещ в САЩ. Най-много проекти печелят Германия (включена в 20 проекта), Обединеното кралство (12) и Франция (11). Жените представляват 24% от получаващите паричната помощ и ще участват в 21 от общо 37 проекта.

Финансирането от ЕС ще спомогне за откриването на почти 1000 работни места за притежателите на следдокторски степени, докторанти и други служители в изследователските екипи.

До момента създаденият през 2007 г. Европейски съвет за научни изследвания е финансирал повече от 9 000 водещи изследователи в различни етапи от тяхната кариера и над 50 000 учени със следдокторска степен, докторанти и друг персонал, работещ в техните изследователски екипи.

Споделяне

Още от Европа