НДК отчетe оперативна печалба над 1 млн. лв., но счетоводно е на загуба 6 млн. лв.

НАП търси над 11 млн. лв. данъци, когато дворецът не е бил търговско дружество

НДК отчетe оперативна печалба над 1 млн. лв., но счетоводно е на загуба 6 млн. лв.

НДК отчете приходи от 9.8 млн. лв. и оперативна печалба от 1.1 млн. лв. преди данъци, такси и амортизация за 2012 г.

Дружеството обаче излиза на счетоводна загуба от 6.05 млн. лв. заради начислени амортизации в размер на 6.65 млн. лв. Това съобщиха от НДК.

Миналата седмица беше разпространено съобщение, че данъчните търсят 11 млн. лв. за неплатени данъци от отдаване под наем на имоти в периода 2005–2010 г. НДК оспорва ревизионния акт на данъчните.

Причината е, че НДК става държавно търговско дружество от май 2011 г., като преди това се водеше творческо-стопанско обединение и ползваше редица преференции. Такова обединение, останало от началото на прехода, на практика обаче няма в правния мир. Във финансовите резултати не са се отчитали амортизации на НДК и по тази причина счетоводните резултати са били положителни, коментира Ивайло Георгиев, член на съвета на директорите на НДК.

Амортизациите на НДК за 2011 г. са 4.88 млн. лв., като дружеството приключва счетоводно годината със загуба от 6.11 млн. лв.

На месечна база приходите на НДК през миналата година са увеличени със 7.4% спрямо 2011 г. Средно на месец постъпленията са били от 814 хил. лв. за 2012 г. при 754 хил. лв. за 2011 г.

В същото време през миналата година са намалени оперативните разходи на НДК с 24%. Средният месечен оперативен разход е намален от 896 хил. лв. през 2011 г. на 724 хил. лв. за 2012 г.

Средната месечна оперативна печалба за 2012 г. е 90 хил. лв. при средна месечна оперативна загуба от 132 хил. лв. за 2011 г.

"През изминалата 2012 г. възобновихме традиционни културни събития и върнахме НДК на международната конгресна карта", заяви Ивайло Георгиев.

НДК разполага с 4.9 млн. лв. резерв в парични наличности и държавни ценни книжа. Дружеството няма банкови и търговски кредити. Изплатените за 2012 г. местни данъци и такси възлизат на 570 хил. лв.

Дворецът е собственик на 18 търговски марки, които са пререгистрирани миналата година.

НДК е най-големият многофункционален комплекс в Югоизточна Европа за провеждане на конгреси и културни събития. Открит е през 1981 г. в чест на 1300 години от създаването на българската държава. През 80-те години на XX век статутът и предметът на дейност са променяни с различни актове на правителството, като с разпореждане на Министерския съвет от февруари 1990 г. статутът е определен като творческо-стопанско обединение. През деветдесетте години НДК губи прилежаща инфраструктура, търговски площи и паркинги.

С разпореждане на правителството от 9 май 2011 г. НДК е преобразуван в еднолично акционерно дружество. Собственик на капитала на НДК е държавата, представлявана от министъра на финансите до 20 февруари 2013 г., а след това от министъра на културата. Дружеството е правоприемник на едноименното творческо-стопанско обединение. НДК се издържа от дейността си и не получава субсидии от държавата.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?