НДСВ отстъпи прокурорите да разпределят делата между дознатели и следствие

НДСВ отстъпи прокурорите да разпределят делата между дознателите в МВР и следствието, независимо от компетентността на двата органа, която ще бъде записана с промените в Наказателно-процесуалния кодекс, предвиждащи прехвърляне на по-голяма част от делата от следствието към дознателите в МВР.

В сряда царистите не посмяха да поставят на гласуване в пленарна зала текстовете за промени в НПК, чрез които се посочва кой какви престъпления може да разследва. Въпреки бързането, промените да са факт до петък, за да бъдат отчетени в редовния доклад на Европейската комисия за напредъка на България, шефката на правната комисия Анелия Мингова от НДСВ предложи този казус да се гледа утре след днешното обсъждане в правна комисия на предложенията на правителството, "Новото време" и опозицията. Там бе прокаран и текстът, предложен от социалистите, който дава право на прокурора да образува следствено дело, дори ако в НПК е записано, че разследването трябва да се води от дознател.

От ДПС обаче са категорични, че тези правомощия на прокурора не решават принципно въпроса с делата за тежки престъпления по служба, както и данъчните и финансовите престъпления, които се прехвърлят от опитните следователи към дознателите в МВР.

Междувременно и Висшият съдебен съвет, подобно на главния прокурор вчера, обяви промените в НПК за неефективни и противоконституционни. Магистрати посочиха, че изпълнителната власт не е съгласувала с тях текстовете и съдебната власт отказва да носи отговорност за лошите закони.

Прокурорът ще решава кой да разследва делата

С гласовете на БСП, ОДС, СДС, ДПС и "Новото време" на заседанието в комисията бе прокарано предложението на Татяна Дончева от БСП при образуване на досъдебно производство прокурорът да преценява на кого да го възложи за разследване, според фактическата и правна сложност - на следствието или на дознанието.

Дончева предложи вместо да се води люта битка в пленарна зала кои дела да останат към следствието и кои да отидат при дознателите, да се остави правомощието прокурорът да преценява и това ще е един коректив на разпределението на делата в закона.

С 8 гласа "за", и шестима "въздържали се" от НДСВ, този текст бе приет от правната комисия. Така, според депутатите, ще се избегне опасността дознателите да се оплетат при разследването на тежки и сложни дела, които им се прехвърлят от следствието чрез промените в НПК. Правната комисия гласува вчера дознанието да разследва престъпления по служба и срещу финансовата и данъчно-осигурителната система, с което и "Новото време", и ДПС не са съгласни. От БСП протестираха, че е несериозно да се очаква полицаите да разследват министри, които им се явяват началници. Четин Казак от ДПС заяви, че те ще гласуват и в пленарна зала утре този вид дела да се разследват от следователите, които имат по-голям опит в разследването на подобни сложни дела.

При вариант целият проект да бъде бламиран в пленарна зала, НДСВ не посмя да гласува "против" алтернативния текст прокурорът да е арбитър в правната комисия.

Независимо, че се въздържа при гласуването в комисията, по-рано днес шефката на правната комисия Анелия Мингова каза,че ако се даде право на прокурора да образува следствие, независимо че законът е постановил компетентност на дознателите по дадено престъпление, ще се осигури средство прокурорът да контролира качествено разследване в досъдебната фаза. Така нямало да има и конфликт на интереси в разследващия орган.

Дончева пък отбеляза, че е важно занапред да бъдат профилирани и организирани дознателите в МВР, за да не се позволява да работят под пряко давление на началниците им, за да не се превърнат в "изпълнители на пагона, а не на закона". Според юристката от БСП трябва да се избегне и затрупването с дела на дознателите, което ще влоши качеството на разследването.

Срещу правомощието на прокуратурата да разпределя делата се противопостави вчера вътрешният министър Георги Петканов като изрази опасение, че ще стане ежедневна практика прокурорът да решава кой какво да разследва. Днес и заместникът му Железчев протестира, че като се даде правомощие на окръжния прокурор да преценява дали да образува дознание или следствие, ще се създаде различна лична практика по едни и същи казуси в отделните региони. Той посочи също, че в началото на разследването, когато още няма събрани доказателства, не може да се каже дали става дума за случай от правна сложност.

Дончева обаче посочи, че често пъти едно престъпление, квалифицирано като тежко в закона, се оказва по-леко и е възможно да бъде работено от дознателите. Тя даде пример с документната измама, която се смята за тежко престъпление. Ако измамата обаче и извършена от таксиметров шофьор, делото може да се разследва от дознател. Когато става дума обаче за банкер и са необходими тежки финансови експертизи и разпити на много хора, това вече би било непосилно за един полицейски дознател, обясни Дончева.

Правителственият вариант разделя разследването на убийствата - умишленото ще се разследва от следователи, а непредумишлено и по непредпазливост - от дознатели. Дончева изтъкна, че е много трудно, дори и при събрани доказателства, да се прецени дали става дума за убийство по непредпазливост или за умишлено.

Дознателите вече имат правомощията на следователи

Парламентът прие поправка в НПК, с която даде на дознателите правомощия, които досега имаха следователите. Те ще могат да нареждат предварително задържане за срок от 24 часа като незабавно уведомят прокурор за мотивите си. В този случай прокурорът, когато става дума за тежко престъпление, има право да удължи срока до 72 часа.

В четвъртък ще бъдат гласувани в зала и приетите от комисията допълнителни текстове.

Депутатите гласуваха поправка, уреждаща удължаването на срока на разследването на дознателския апарат, като така полицейското разследване се изравнява със следственото дело. 14 дни става бързото полицейско производство т.е. срокът за разследване се увеличава от една на две седмици.

Прокурорът писмено ще прекратява дела

Прекратяването на делата срещу неизвестен извършител ще става с писмено решение на прокурора, решиха депутатите в правната комисия. Един от основните мотиви, изтъкнат по време на заседанието от Бойко Рашков от левицата, бе че когато има писмено решение на прокурор, се гарантира правото на потърпевшия и евентуалния извършител да обжалва. Иначе те нямат такава възможност, тъй като е необходим писмен документ, на базата на който да обжалват.

Илияна Масева от ОДС посочи, че ако становището на прокурора за спиране отпадне, това би означавало, че следствието и дознанието ще преценяват съдбата на едно дело и се обяви категорично против тази идея. Липсата на срокове действа демобилизиращо на разследващите бе другият аргумент изтъкнат по време на заседанието срещу предложението на БЗНС спирането на тези дела да става по давност т.е. след изтичането на законно установения срок.

За отпадане на специалното писмено постановление от страна на прокурора настояваше Никола Манев от ВКП с аргумента, че в момента се получава огромна бумащина от документи по прекратяването и подновяването на делата. Той посочи, че годишно 65 хиляди дела се прекратяват и задръстват системата.

Съдебната власт отказва да носи отговорност за "лошия закон"

ВСС се обяви против измененията на НПК, които се гласуват в момента в НС. Според магистратите те ще доведат до оправдателни присъди и нарастване на престъпността.

Магистратите припомниха декларацията на ВСС от 15 юли, в която те определиха като нецелесъобразно и заобикалящо Конституцията орязването на правомощията на следствието.

Зам.-председателят на Върховния касационен съд Румен Ненков заяви, че тези изменения на НПК не са съгласувани със съдебната система, въпреки неколкократните обещания на политическите сили, те противоречат на стратегията на МС и Министерство на правосъдието за съдебна реформа и алармираха, че дознателският апарат няма квалификация да поеме тежките дела по 260 тома и по 5-6 000 пострадали лица.

Гласуват се лоши закони, а после с хвърля вината върху съдебната система, която прилага лошите закони, заяви зам.-главният прокурор Христо Манчев. Зам.-директорът на Националното следствие Румен Андреев заяви, че съдебната система не поема отговорността за последиците от този закон. Депутатите да дойдат и да прилагат този лош закони, призоваха членовете на ВСС и поискаха тези, които го гласуват, да понесат конституционната си отговорност.

Вчера главният прокурор Никола Филчев отхвърли като противоконституционни и проекта на правителството, който според него ликвидира следствието, и този на "Новото време", който пък щял да закрие прокуратурата. Борислав Ралчев и Анелия Мингова от НДСВ бяха изненадани от тази позиция. Ралчев изтъкна дори, че на заседанието в правна комисия са участвали представители на прокуратурата.

Пленарна зала, както и правната комисия по-рано, отхвърли идеята на нововремци следователите да станат разследващи магистрати. В проекта за промени на "Новото време" се предвиждаше с такъв статут следователите да контролират дознателите в МВР, заради което главния прокурор Никола Филчев откри опит за закриване на прокуратурата. Нововремецът Борислав Цеков веднага се поправи и заяви, че е благодарен на главния прокурор за забележката.

Споделяне

Още от България