НДСВ предлага конкуренция между държавните и частните училища

В края на управленския си мандат НДСВ излезе с идеи за нова концепция за развитие на образованието, основана на конкуренцията между държавните и частните училища в привличането на финансиране от бюджета. Това стана, след като три поредни години експерти на Световната банка и други международни институции непрекъснато повтарят за необходимостта от спешни реформи на образователната система в България, за да се повиши качеството на обучението и ефективността на системата.

СДС набляга на децентрализацията и ваучерната система

Ваучерната система бе основен акцент в реформата на образованието и на конференцията на СДС, на която бяха поканени десни и десноцентристки партии. Младен Влашки от НИС на синята партия заяви, че държавата трябва да създава само нормативната регламентация, а контролът по изпълнението ѝ да се извършва от независим орган. Необходимо е за се засили и ролята на училищните настоятелства и те да могат да назначават училищните директори например, добави Влашки.

още

В понеделник управляващите се събраха на конференция, на която доразвиха идеите за образователна реформа, лансирани през лятото от финансовия министър Милен Велчев. Основен акцент бе ваучерната система, чрез която училищата ще се финансират според броя на учениците, които са ги избрали.

Същата идея бе представена и на паралелната конференция за образованието, организирана от СДС.

"Всички повтарят колко важно е да се увеличи финансирането за образованието, но наливането на пари в нереформирана система е абсолютно безсмислено," заяви вицепремиерът Лидия Шулева и обяви, че управляващите ще предложат на парламентарните политически сили Меморандум за съгласуваност на действията за модернизация на българското образование. В него трябва да се разпишат конкретните стъпки и етапи на реформата в сектора и да се обвържат с финансирането. По думите ѝ, реформирането на системата ще е дълъг процес, който ще изисква последователност от няколко поредни правителства.

Шулева изненада и колегата си образователен министър Игор Дамянов със съобщението, че догодина ще се приеме нов закон за висшето образование. Първоначално Дамянов обясни, че това е просто идея и предположи, че депутати вече го готвят. Малко по-късно обаче уточни, че чисто технологично е невъзможно да бъде приет до края на мандата.

3 стълба за финансиране

Общата сума за финансиране на образователния процес ще се изчислява на база издръжката на един ученик, което ще включва освен материална издръжка и заплатите на учителите. По този начин с избора на училище, ученикът и родителите решават кое училище ще бъде финансирано с държавните средства. Така всяко школо, било то частно или държавно, има възможност да получи по-висока сума от държавния бюджет, ако по-голям брой ученици са го предпочели.

С първия, основен стълб на финансиране, държавата гарантира издръжката на учебния процес. Другите възможности целят допълнително повишаване на качеството на образованието, посочи финансовият министър пред журналисти.

Втората възможност за финансиране ще бъде чрез кандидатстване по конкретни програми, разработвани от министерството на образованието и финансирани от бюджета. И тук държавните и частните училища ще се конкурират равнопоставено чрез проектите си.

Велчев предлага и съфинансиране от страна на собственика на училището и родителите. Това означава, че дадено общинско или частно училище може да въведе и допълнителни такси и доброволни вноски за учениците и родителите.

Финансовият министър аргументира необходимостта от тези промени с обяснението, че доставчиците на образователната услуга, независимо от формата на собственост - държавна или частна, трябва да се конкурират, предлагайки по-качествена услуга, за да привлекат по-голям брой ученици и по-голяма част от публичните ресурси.

Запитан за възможните негативни обществени реакции спрямо държавното финансиране на частниците, Велчев направи аналог с здравната система, където здравната каса поема и лечението в частните болници по клинични пътеки и няма упреци срещу това.

Ваучерна система и за университетите

Предлага се въвеждането на ваучерна система за финансиране и на висшето образование, която да стимулира конкуренцията между държавните и частните университети за получаване на публични ресурси.

Според вицепремиера Лидия Шулева, която също представи част от готвените промени в образованието, критериите за определяне броя на държавната поръчка в университетите трябва тясно да се обвърже с нуждите на пазара на труда.

Предвижда се рейтингова система за висшите училища според качеството на обучението, научната дейност и реализацията на студентите, което да стимулира усъвършенстването и модернизирането им

Шулева наблегна на необходимостта да се върнат задължителните практики и стажове за студентите с цел по-добрата им професионална подготовка.

Вицепремиерът акцентира върху необходимостта от по-тясното обвързване на бизнеса с висшето образование чрез отпускането на фирмени стипендии за обучението на студенти, срещу което те поемат определени задължения.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?