Не гласувайте за партии, които не поемат отговорност за съдебна реформа

Четиринадесет авторитетни неправителствени организации дадоха старт на инициативата за граждански натиск върху политическите сили за осъществяване на реформи в съдебната власт. Публикуваме пълния текст на декларацията:

Декларация

Подписаните неправителствени организации изразяваме нашата сериозна загриженост във връзка с липсата на ясна програма за осъществяване на съдебна реформа в България.

Неефективността на съдебната власт беше предизвестена - и заради липсата на ясно разделяне на правомощията и отговорностите между различните ѝ институции, и заради липсата на добра координация и сътрудничество между тях. В резултат през изминалите години тя не толкова решаваше проблеми, колкото сама се превръщаше в проблем за българското общество. И той не опираше само до конкретните загуби в борбата с престъпността и корупцията или до посегателствата върху правата на гражданите, дори не само до общото социално чувство за крах на справедливостта, а до самата ни социална идентичност: всеки от нас, повече или по-малко, се преживяваше като принадлежащ на "бандитизиран" колективен субект. Този проблем недвусмислено бе разпознат и отвън и се превърна в решаваща тема и препятствие в процеса на евроинтерграция.

Заедно с това многократните, шумно афиширани, опити за промени в съдебната власт не доведоха до съществен резултат. Непрестанното започване отначало в отсъствието на реална политическа воля оставяха единствено подозрението за взаимодействие между легитимно избрани и сенчести фигури. То се допълваше от "цеховата претенция" на самите представители на съдебната власт "никой да не им се бърка", под претекст за независимост и специализираност. Така българското общество трябваше да привикне към злоупотребите с "третата власт", към отсъствието на адекватна система за контрол, към проявите на политическа или институционална пристрастност.

Днес вътрешният и външният политически контекст правят ситуацията по-лоша от всякога. От една страна с приближаването на парламентарните избори съдебната реформа някак от само себе си отпадна от политическия дневен ред или е отложена за "неизвестното после", според логиката на партийните игри и интереси. От друга страна приближаващото се подписване на договора с ЕС може да се осуети от задържането ѝ, или обратното - той да бъде подписан въпреки това и така да се обезсили основният инструмент в осъществяването на реформата, а заедно с него и надеждата, че влизайки в ЕС ще излезем от "сенчестия свят".

Ясно е, че в такава ситуация единственият обществен ресурс е гражданският натиск, осъществен във взаимодействие между неправителствените организации. Още повече, че действията на определени представители на съдебната власт генерират персонален страх у политиците и те са склонни да се отказват от достатъчно радикални позиции.

Затова призоваваме парламентарно представените политически партии в България да формулипрат своето конкретно виждане за реформата на българското правораздаване, да организират активни публични обсъждания на своите програми както помежду си, така и с представители на гражданското общество и да декларират волята си за постигане на консенсус по следните въпроси:

Извършване на структурни и функционални промени в съдебната власт и в досъдебната фаза на наказателното производство, целящи

-по-голяма независимост от външен натиск

- бързина и качество на процеса при гарантиране на правата и свободите на гражданите

-контрол и отчетност в работата на органите на досъдебното производство

Усъвършенстване на механизмите на координация в противодействие срещу престъпността

Оптимизиране дейността на разследващите органи

Настояваме партиите да обявят в какъв срок и как ще се постигне това съгласие, както и да се ангажират, че и този, и следващият Парламент ще спазват постигнатите договорености, независимо от резултатите на парламентарните избори.

Предлагаме на избирателите да не гласуват на следващите избори за политически партии, които нямат собствена визия и не могат да поемат отговорност за реформата на съдебната власт.

Институт "Отворено общество"
Център за либерални стратегии
Български хелзинкски комитет
Българска медийна коалиция
БИБА
Съюз на работодателите
Кръг "Европейски диалог"
Фондация Пайдея
Евро-български културен център
Център за култура и дебат "Червената къща"
Студентски клуб "Нова дипломация" към НБУ
Европейски институт
Програмeн и аналитичен център за европейско право
Българска асоциация Гражданско общество и правни инициативи

Споделяне

Още от България