Не ставам премиер в сянка, твърди Пламен Панайотов

Г-н Панайотов, обидихте ли се на Симеон Сакскобургготски като каза от трибуната на НС, че той е по-способен от вас за премиер и нямало нужда да бъдете вие премиерът, каквито подозрения вече има?

Мисля, че в това отношение едва ли има някакво съмнение. Съдейки по вота, който беше получен през 2001 г. - той е за определена програма и за определени политически послания, свързани именно с нашия премиер. Такъв акцент и алтернатива аз лично не съм усетил.

С вашето назначение остава впечатление, че премиерът се отдръпва леко от управлението и оставя всичко във вашите ръце?

Това, бих казал, е инсинуация. Ще ви кажа директно защо. По смисъла на член 108 от Конституцията, премиерът е този, който ръководи и координира работата на всички членове на кабинета. Той може да преотстъпва свои функции само и единствено, свързани с координация - било на няколко министерства, били както в моя случай да възложи координация на определено функционално основание. Но иначе ръководството и отговорността за общата политика на кабинета е изключително правомощие на премиера.

Няма ли да дублирате функциите на министъра по европейските въпроси Меглена Кунева и на външния министър Соломон Паси?

Ние ще бъдем в партньорство за изпълнението на вече поетите ангажименти пред ЕС като органи на изпълнителната власт. Разбира се, че г-жа Кунева изключително успешно, уверен съм и занапред, ще продължи да води преговорния процес. Разбира се, че г-н министърът на външните работи като цяло, ще отговаря за външната политика на страната, и разбира се изключително правомощие на премиера е да координира пък цялостната политика на кабинета, в това число и външната политика.

Ще упражнявате ли някакъв контрол върху различните министерства за евроинтеграцията?

Акцентът на моята работа е в координацията на усилията на всички министри и на всички органи на изпълнителната власт към МС по изпълнение на вече поетите ангажименти както по линия на ЕС, така и по линия на НАТО. Т.е. пряко ще следя изпълнението на тези функции.

Може ли да се каже, че сте дясната ръка на премиера?

Откровено казано, тези квалификации не носят особен смисъл и не са натоварени с особено съдържание. Вече съм бил определян като дясна и лява ръка и от гледна точка на функцията ми на председател на ПГ на НДСВ, така че не мисля, че това тъкмо изразява правомощията и функцията, която сега трябва да осъществявам.

Как ще употребите парламентарния си опит?

Най-вече в една посока - по-добра координация и засилени темпове на приемане на законодателна програма, която съответства на основните приоритети пред страната - НАТО и ЕС.

Какво имате предвид като законодателство?

Те са безкрайно много проекти, които в ускорени темпове, както и досега, да продължим да приемаме, за да можем в крайна сметка да се окажем достатъчно отговорни пред предстоящото. Искам да подчертая, че приемането на тези нови закони не е самоцел, а е свързано с възможността за достойна подготовка на всеки български гражданин да стане гражданин на Европа.

Имате ли визия как да се подобри механизма на усвояването на еврофондовете?

Мисля, че и досега се направиха значителни промени, които вече водят до конкретни резултати. Разбира се, след като ми дадете възможност за известен период от време да проверя какво е актуалното състояние, ще ви запозная и с някои мои виждания. Мога да ви уверя отсега, че ще има пълна прозрачност за развитието на всички механизми по усвояването на този немалък за страната и за нашите мащаби паричен ресурс.

По линия на НАТО какво ще направите?

Основното за мен там е реформата на въоръжените сили. Тя ще продължи в пълен ход в съответствие на всички стандарти, които вече сме приели на база и на протичащите ратификации в страните-членки на НАТО.

Кога ще започне реформата в службите за сигурност?

Тази реформа е наистина една от най-важните и не само по линия на НАТО. Бих казал, че има значение и по линия на европейската интеграция. Мисля, че в най-близко време нашият основен политически орган - Политическият съвет на НДСВ, ще се запознае с проект в това отношение, след което, разбира се, и парламентарната ни група и правителството ще вземат необходимите мерки за осъществяването му.

Ще има ли специално разписани правила за вашата дейност и отговорности?

Практика е когато премиерът предоставя функции по координация на дейността на отделни министерства или всички министерства и органи на изпълнителната власт към МС, това да става с индивидуален административен акт "заповед".

Различни бяха коментарите - от това, че получавате много власт до това, че постът ви е проформа. Вие лично как го почувствахте - като повишение или понижение?

Като ангажимент с конкретни измерения, които току-що уточних.

Коментирайте днешното шарено гласуване в зала на бившите ви колегите от ПГ на НДСВ?

Това не е прецедент. А само повод отново да обърна внимание, че въпреки много твърдения и инсинуации какъв ред е имало доскоро в парламентарната група, да не говорим за обозначенията по мой адрес, виждате че тъкмо в тази ПГ по един най-демократичен начин се обсъждат нещата и всеки има възможност да изрази своето лично отношение, включително при такива ключови гласувания в зала.

Отделен обаче е въпросът за това, на което обърна внимание премиерът днес - че в крайна сметка на съвестта на всеки, след като е поел определени политически ангажименти пред обществото, лежи какво поведение да има.

Споделяне

Още от България