Недостигът на качествени кадри у нас вдига текучеството

Разширяване на персонала си през първото тримесечие на 2017 г. очакват 14 на сто от българските работодатели

Недостигът на качествени кадри у нас вдига текучеството

От недостиг на квалифицирани кадри през 2016 г. са страдали 62 процента от българските компания, което е съществен ръст спрямо 50 на сто през предходната година. Трудността за намиране на качествени служители води до по-голяма активност на работодателите да привлекат добре обучен персонал и така текучеството в някои фирми и сектори е над средното за нивото на пазара.

В същото време българските работодатели са оптимистично настроени и смята да увеличават заетостта средно с 11 процента през първото тримесечие на 2017 г. Това сочи обзорно изследване на МенпауърГруп (ManpowerGroup) сред 620 работодатели в България.

Проучването разкрива, че сред тях 14% очакват повишение на числеността на персонала си, 7% предвиждат свиване, а 74% не прогнозират промяна. Това прави очакват ръст на заетостта от 11%. Реално перспективите за наемане са без промяна както спрямо предишното тримесечие, така и в сравнение със същия период на 2016 г.

“Прогнозата за България за периода януари – март показва, че търсещите работа могат да се възползват от стабилно предлагане на възможности. Въпреки това, работодателите в България продължават да се борят да намерят квалифицирани кандидати за своите отворени позиции”, коментира Надя Василева, управляващ директор на "МенпауърГруп България". Тя допълва, че има случаи, в които собственици и мениджъри на компании, които работят главно за чуждестранни пазари, разполагат със средства, но не смеят да ги инвестират в разширяване на своя капацитет, поради несигурната икономическа среда и липсата на квалифицирани кадри.

Бизнесът в София и Варна най-оптимистичен

Най-оптимистични в прогнозите си за пазара на труда са работодателите в София и Варна, които очакват ръст от 13 на сто. Бизнесът в Пловдив също разчита да увеличи работната си сила с 12%. В Русе и Бургас са по-предпазливи с очаквано увеличение съответно от 10% и 9%.

Във всички 10 изследвани отрасъла работодателите очакват увеличаване числеността на персонала си през първото тримесечие на 2017 г. Най-голям е оптимизмът в сектора на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите, където нетната прогноза за заетостта е за ръст от 24%. С прогнозен ръст от 22%, окуражителни темпове на наемане предвиждат работодателите от производствения сектор, следвани от колегите си в търговията на едро и дребно, където очакванията са за увеличение от 20%. Стабилен пазар на труда се очаква както в транспорта, складовете и комуникациите, така и в строителството — там прогнозите са за съответно 13% и 11%. Следва минното дело, с прогноза за 9%. Най-предпазливи са работодателите в сектора електричество/газ/вода, с прогноза за разширяване на персонала с едва 1%.

Рязък спад в плановете за наемане на персонал обаче отчитат работодателите в хотелиерството и ресторантьорството, където се очаква свиване на персонала с 22 процентни пункта. В строителството прогнозите са за спад от 10 процентни пункта, в земеделието, горското стопанство, лова и риболова прогнозата се влошава с 9 процентни пункта.

Големите фирми с най-сериозни планове за разширяване на персонала

Проучването сочи още, че ръст в числеността на персонала си предвиждат и четирите категории предприятия според големината им. Най-оживени темпове на наемане очакват големите работодатели, с нетна прогноза за ръст на заетостта от 24%. Стойностите при средните и малки предприятия са съответно 14% и 10%, а при микро предприятията се планира увеличение от 5 на сто.

Проучването на "МенпауърГруп" засяга пазара на труда и в световен мащаб. Общо, работодателите в 40 от изследваните 43 държави възнамеряват да увеличават персонала си в различна степен след старта на 2017 година. Изследването показва малко признаци, че несигурността, асоциирана с гласувания Брекзит, или изборите в САЩ, ще доведат до някакво значително непостоянство на пазара на труда.

Най-висока заетост в ЕС очакват в Унгария и Словакия, спад обаче в Швейцария

В сравнение с предходното тримесечие плановете за наемане се подобряват в 19 от 43 държави, понижават се в 17 и остават без промяна в 7 страни. На годишна база прогнозите са по-силни в 20 държави, отслабват в 18 и са без промяна в 4 страни. Най-силна е увереността за наемане на персонал през първото тримесечие на 2017 година в Тайван, Индия, Япония, Унгария и Словения. Най-слаби прогнози отчитат работодателите в Бразилия, Швейцария и Италия.

Работодателите в Унгария и Словения отчитат най-силните прогнози за първото тримесечие на 2017 година, а намеренията за наемане в двете страни са най-оптимистичните, отчетени досега от началото на проучването в съответните държави. Положителните нагласи на работодателите в Унгария се дължи на безпрецедентен оптимизъм както в сектора на строителството, така и в търговията на едро и дребно. По подобен начин, прогнозата на Словения е подкрепена от най-оптимистичните прогнози, отчетени до момента в пет от десетте индустриални сектора в страната, като намеренията за наемане в секторите строителство и търговия на едро и дребно също са сред въпросните пет бранша, отчита анализът.

В Швейцария прогнозите са с отрицателен знак за първи път от две години насам, а в Италия очакванията са дейностите на пазара на труда да останат без промяна през първите три месеца на 2017 година.

Споделяне

Прикачени файлове

Още от България

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?