Недостигът на качествени кадри у нас вдига текучеството

Разширяване на персонала си през първото тримесечие на 2017 г. очакват 14 на сто от българските работодатели

Недостигът на качествени кадри у нас вдига текучеството

От недостиг на квалифицирани кадри през 2016 г. са страдали 62 процента от българските компания, което е съществен ръст спрямо 50 на сто през предходната година. Трудността за намиране на качествени служители води до по-голяма активност на работодателите да привлекат добре обучен персонал и така текучеството в някои фирми и сектори е над средното за нивото на пазара.

В същото време българските работодатели са оптимистично настроени и смята да увеличават заетостта средно с 11 процента през първото тримесечие на 2017 г. Това сочи обзорно изследване на МенпауърГруп (ManpowerGroup) сред 620 работодатели в България.

Проучването разкрива, че сред тях 14% очакват повишение на числеността на персонала си, 7% предвиждат свиване, а 74% не прогнозират промяна. Това прави очакват ръст на заетостта от 11%. Реално перспективите за наемане са без промяна както спрямо предишното тримесечие, така и в сравнение със същия период на 2016 г.

“Прогнозата за България за периода януари – март показва, че търсещите работа могат да се възползват от стабилно предлагане на възможности. Въпреки това, работодателите в България продължават да се борят да намерят квалифицирани кандидати за своите отворени позиции”, коментира Надя Василева, управляващ директор на "МенпауърГруп България". Тя допълва, че има случаи, в които собственици и мениджъри на компании, които работят главно за чуждестранни пазари, разполагат със средства, но не смеят да ги инвестират в разширяване на своя капацитет, поради несигурната икономическа среда и липсата на квалифицирани кадри.

Бизнесът в София и Варна най-оптимистичен

Най-оптимистични в прогнозите си за пазара на труда са работодателите в София и Варна, които очакват ръст от 13 на сто. Бизнесът в Пловдив също разчита да увеличи работната си сила с 12%. В Русе и Бургас са по-предпазливи с очаквано увеличение съответно от 10% и 9%.

Във всички 10 изследвани отрасъла работодателите очакват увеличаване числеността на персонала си през първото тримесечие на 2017 г. Най-голям е оптимизмът в сектора на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите, където нетната прогноза за заетостта е за ръст от 24%. С прогнозен ръст от 22%, окуражителни темпове на наемане предвиждат работодателите от производствения сектор, следвани от колегите си в търговията на едро и дребно, където очакванията са за увеличение от 20%. Стабилен пазар на труда се очаква както в транспорта, складовете и комуникациите, така и в строителството — там прогнозите са за съответно 13% и 11%. Следва минното дело, с прогноза за 9%. Най-предпазливи са работодателите в сектора електричество/газ/вода, с прогноза за разширяване на персонала с едва 1%.

Рязък спад в плановете за наемане на персонал обаче отчитат работодателите в хотелиерството и ресторантьорството, където се очаква свиване на персонала с 22 процентни пункта. В строителството прогнозите са за спад от 10 процентни пункта, в земеделието, горското стопанство, лова и риболова прогнозата се влошава с 9 процентни пункта.

Големите фирми с най-сериозни планове за разширяване на персонала

Проучването сочи още, че ръст в числеността на персонала си предвиждат и четирите категории предприятия според големината им. Най-оживени темпове на наемане очакват големите работодатели, с нетна прогноза за ръст на заетостта от 24%. Стойностите при средните и малки предприятия са съответно 14% и 10%, а при микро предприятията се планира увеличение от 5 на сто.

Проучването на "МенпауърГруп" засяга пазара на труда и в световен мащаб. Общо, работодателите в 40 от изследваните 43 държави възнамеряват да увеличават персонала си в различна степен след старта на 2017 година. Изследването показва малко признаци, че несигурността, асоциирана с гласувания Брекзит, или изборите в САЩ, ще доведат до някакво значително непостоянство на пазара на труда.

Най-висока заетост в ЕС очакват в Унгария и Словакия, спад обаче в Швейцария

В сравнение с предходното тримесечие плановете за наемане се подобряват в 19 от 43 държави, понижават се в 17 и остават без промяна в 7 страни. На годишна база прогнозите са по-силни в 20 държави, отслабват в 18 и са без промяна в 4 страни. Най-силна е увереността за наемане на персонал през първото тримесечие на 2017 година в Тайван, Индия, Япония, Унгария и Словения. Най-слаби прогнози отчитат работодателите в Бразилия, Швейцария и Италия.

Работодателите в Унгария и Словения отчитат най-силните прогнози за първото тримесечие на 2017 година, а намеренията за наемане в двете страни са най-оптимистичните, отчетени досега от началото на проучването в съответните държави. Положителните нагласи на работодателите в Унгария се дължи на безпрецедентен оптимизъм както в сектора на строителството, така и в търговията на едро и дребно. По подобен начин, прогнозата на Словения е подкрепена от най-оптимистичните прогнози, отчетени до момента в пет от десетте индустриални сектора в страната, като намеренията за наемане в секторите строителство и търговия на едро и дребно също са сред въпросните пет бранша, отчита анализът.

В Швейцария прогнозите са с отрицателен знак за първи път от две години насам, а в Италия очакванията са дейностите на пазара на труда да останат без промяна през първите три месеца на 2017 година.

Споделяне
Прикачени файлове
Още от България