Недялка Сандалска: Боровец има уникалния шанс да бъде планиран добре

Как гледате на идеята за разделянето на Боровец на три части?

Трябва да гледаме на Боровец като на единен курорт и като част от дестинация България за летен и зимен туризъм. Освен това ми се струва, че би следвало да се направи едно изключително добро планиране на Боровец по отношение на правилното застрояване както с хотелски структури, така и с изграждането на съответните ски съоръжения - лифтове, влекове.

Боровец има дълга история. Той е създаден през 1890 г. като летен курорт, впоследствие започва да се развива и като зимен. Така че доизграждането на Боровец е изключително важно. Още повече че в момента имаме шанса курортът да бъде добре планиран чрез приемането на единен устройствен план. Според мен при неговото одобряване трябва да се поучим от всякакви грешки, каквито са допуснати досега при планирането на териториите, и да успеем да планираме съвсем правилно Боровец като изграждане на една от основните дестинации на България за летен и зимен туризъм.

Какво е мнението ви за другите два проекта?

Това е темата, която трябва много добре да бъде обмислена. Не става въпрос за противоборство на интереси или противоборство на инвестиции. В момента ние сме единствените реални инвеститори в курорта, така че приветствам всеки нов инвеститор и нови вложения. Дори бих казала, че проектите могат да бъдат много повече, а не само тези двата, тъй като Боровец има огромна даденост и може да се намерят изключително много инвеститори. Те обаче ясно трябва да знаят какво ще представлява Боровец, какво ще се строи, как ще бъде планиран курортът и как ще се развива. Никой инвеститор не идва самоцелно само за да вложи някакви финансови средства. Той търси възвращаемост. Но когато всеки инвеститор влага пари, се прави едно предварително проучване, с което трябва да се докаже какви са потенциалите на пазарите и какви възможности има за развитие.

Проектите обсъждани ли са на Обществения съвет и кога ще се съберете отново?

Доколкото имам информация, ще се събираме към края на август. В Обществения съвет сме обсъждали общо идеята за развитие на Боровец като един от най-старите курорти. Проекти не сме разглеждали, а само идеи за развитие, които трябва да залегнат в териториално-устройствения план. Включително изграждането на инфраструктурата, пречиствателните станции, транспортното обезпечаване, създаването на паркинги. Добре е да има една пързалка за кънки, закрити тенис кортове, фитнес зали, а хотелите да предоставят добри възможности за релаксация след каране на ски.

Туристите търсят активната почивка. Трябва да се изгради много голяма съвременна спортна инфраструктура. Следва да се предвидят различни атракции и заведения за развлечения на деца и възрастни в свободното им време. Отделно инженерната инфраструктура също трябва да бъде на ниво. Има изградена много голяма пречиствателна станция. Тя трябва да започне да функционира и за целта общината трябва да си свърши работата. Пътят до курорта вече е доста добър. Боровец има добрия шанс да се намира на 50 км от международно летище, на 50 км от столицата на България и в голяма близост до Пловдив. Това дава възможност за много гости както през зимата, така и през лятото.

Как трябва да се развива Боровец?

За мен това е изключително важно. Трябва да се знае дали да го планираме в перспектива от три до пет години или за 25-50 години напред. Защото в противен случай ще допуснем грешка. Не е възможно да се правят краткосрочни планове, когато говорим за развитие на територии и особено на една сериозна територия като Боровец. В тази връзка трябва да черпим опит от международни експерти. Да видим какво се изгражда в света, разбира се, на сравними с Боровец курорти, каквито има в Европа и на други места по света. Само така можем да направим най-доброто и най-правилното планиране на Боровец.

Освен това трябва да проучим много точно пазарите и да видим кои са нишите на нашите потенциални гости. От друга страна, вече се създават много възможности, с които хората могат да вземат под наем екипировка, а не само да притежават собствена.

Общо взето в този век на напрежение всички туристи търсят релаксация и възстановяване на сили. Аз не знам дали трябва да делим Боровец за скъпи и евтини туристи, защото в цял свят всички писти и съоръжения се ползват с единна карта.

Има ли опасност разширяването на курорта да доведе до унищожаване на природата, както това се случва по морето?

В днешно време е много модерно да се говори за устойчивото развитие на туризма. Искам да акцентирам на един от основните елементи за устойчивото развитие, а това е опазването на природата. Когато говоря за възможностите за изграждане на нови хотелски структури, имам предвид и вече планирани територии на мястото, на които в момента има доста ведомствена база и частни терени, където може да се допусне строителството на хотели. Това в никакъв случай не означава унищожаване на природата или изсичане на гората, а е едно саниране на съществуващи структури. Определено не би следвало да се унищожава най-ценното, което ние имаме - природата. Затова казах, че Боровец има уникалния шанс да бъде планиран добре, за да се избегнат грешките, които станаха със застрояването на Черноморието и унищожаването на първичен природен ресурс, който е едно от най-големите богатства на страната.

Убедена съм, че такъв подход никой няма да допусне. По тази причина ние сме поканили международни експерти да направят много задълбочено предпроектно проучване. От друга страна, те могат да ни окажат съдействие и по най-доброто планиране или т. нар. логистика на планината. Според мен Боровец не бива да се противопоставя на Банско или на който да било друг курорт у нас. Трябва да се направи всичко възможно да се развиват всички съществуващи планински курорти. Освен това имаме шанса да бъдат изградени или да се доизградят множество други комплекси в страната.

За Боровец също се отнася правилното осъвременяване и доизграждането. В него има прекрасни места за нови ски центрове, без да има изсичане на гористи местности, но всичко това трябва да бъде много добре обмисляно. След изготвянето на териториално-устройствения план на Боровец аз съм убедена, че ще има широко обсъждане, ще му бъде дадена гласност и ще има прозрачност.

Част от Боровец обаче попада в Национален парк "Рила", което означава, че за реализацията на новите два проекта трябва да има разрешения и от Министерството на околната среда и водите.

По отношение на Национален парк "Рила" има правила за неговото управление, които са със силата на закон. Там ясно и точно е определено как могат да се развиват тези части от планината. Мисля, че имаме добра нормативна уредба, която задължава всякакъв такъв вид строителство да се извършва след приемане на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). Спокойна съм и съм убедена, че МОСВ ще направи правилна оценка и няма да допусне унищожаването на първичен природен ресурс и неправилното планиране на териториите.

Вие също имате собствена инвестиционна програма за следващите години. Какви са плановете ви?

Боровец има много голям потенциал за изграждане както на леглова база, така и на съответните съоръжения. Но изключително важно е да има баланс между хотелските легла и съответната инфраструктура. В противен случай ще се получи дисбаланс, който няма да доведе до правилното развитие на курорта. Нашите планове са ясни - краткосрочно за тази и следващата година ще инвестираме 40 млн. лв. В момента изграждаме четириседалков лифт на мястото на едноседалков. Прави се и още един нов четириседалков в местността Котвата. И двата лифта ще бъдат с капацитет от 2400 човека на час, което ще даде добра възможност за по-дълъг престой на пистата. Ще се спести времето, за което се изчаква, за да се ползват съоръженията. Освен това изграждаме т.нар. зелена писта - Мусаленска пътека, която ще даде възможност за слизане от Маркуджиците до центъра на сегашния същински Боровец. Новата писта ще може да се ползва и от начинаещи скиори. От друга страна, чрез "Мусаленска пътека" ще се даде възможност и за поетапно изграждане на различни маршрути във връзка с използването на Боровец за летен туризъм. За сезон 2005-2006 г. ще има удължаване на четириседалковия лифт до връх Ястребец и модернизация на кабинковата въжена линия. Освен това следва изграждането на ски център в местността Саръгьол и удължаване на новия четириседалков лифт до нея.

Курортът трябва да се развива като целогодишен, за което има прекрасна възможност. По тази причина трябва да има и много сериозна инфраструктура за активен спорт. Това не означава само маршрути за опознаване и разходка из планината, а пълна гама от всички спортни съоръжения, които следва да бъдат изградени за активна лятна почивка.

Още от България