Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

“Негативната рамка" на Европейския съюз: девет тезиса

9 коментара
“Негативната рамка" на Европейския съюз: девет тезиса

В цялата история на Европейския съюз критиките към него не са били толкова много и толкова силни, колкото днес. Засега, обаче, те остават далеч от определяне на полето от възможни ходове, които могат да съхранят политическите, икономическите и социалните достойнства на тази безпрецедентна конструкция.

С такава нескромна далечна цел ще посоча девет особености на Съюза, които са носители на риск за неговото разграждане. Намерението ми е критическо именно в този план: да очертая нещо като “негативна рамка” на развитието му. Това е рамката, в която той постепенно се е вписал, но която от своя страна го въвлича в криза по неизбежен нечин. Това е и рамката, от която едно дръзко и отговорно лидерство трябва да го отклони.

Първичната задача.

Европейският съюз днес е формация, лишена от първична задача, която да определя общата рамка и посоката на неговото развитие.

През 1951 година всеки лидер на страна основателка на Европейските общности може да обясни какво точно предприема, ангажирайки се с интеграционен проект – съхранение на мира на континента. Същата яснота се запазва и през 1956 година при първата стъпка в икономическата интеграция – общ пазар. Днес тази дефинитивна яснота е загубена и едва ли някой може да обясни какво е, как е и защо е Европейският съюз. Тя няма да се набави от неограничената експанзия на интеграционната реторика, в която политици, медии и граждани участват вдъхновено и безкритично.

Бюрократична експанзия.

В днешния си вид и развитие Европейският съюз е конструкция, в която движеща сила е бюрократичният разум.

В ЕС се стигна до вреден ефект на “бюрократичното изпреварване”, при което мотор за развитието на самия Съюз са не толкова държавите членки, а породената от тях ценрализирана и автономна бюркрация. Това прави интеграцията самоцелна и с неизбежно неопределени цели. То обръща наопъки и логиката на интеграционния процес. В резултат голямата политика на европейската интеграция (politics), на която се разчита да формира европейска публична сфера, е парцелирана. Тя е отместена от конкретни политики (policies), в които въпросите за бъдещето на Съюза нямат място.

Алиансовата политика.

Върховният орган на Съюза, Европейският съвет има характер на алианс и действа като своеобразно “международно правителство”.

В Европейския съвет са представени националните лидери на страните членки. Това е действителната основна институция на Съюза. Европейският съвет изпълнява своеобразно управление чрез конгреси. Той е междудържавна структура, която обаче се договаря по проблеми, засягащи вътрешния живот на отделните страни. Тази експанзия в пълномощията на Съвета е силно проблематична. В по-късните години на Съюза тя се артикулира в невинни изрази като “трансфер на суверенитет”. Но всъщност в нея е заложен ефектът на пораждане на “екзекутивна федерация” (по израза на Юрген Хабермас).

Демократичен дефицит

Степента на интеграция в Европейския съюз няма съответствие в степента на легитимност на европейските структури.

Институциите на Европейския съюз в никакъв случай и по никакъв начин не притежават необходимата от гледна точка на овластяването си демократична легитимност. Това се отнася в различна степен за Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент, не толкова за Европейсия съд за правата и за други структури. Европейският съвет функционира като тип алианс по модела на алиансите след 1815 година. Европейската комисия се формира като свръх-структура с високи президентски правомощия, макар и да не е породена по характерния за такава екзекутива начин, а именно пряк избор. Европейският парламент е по замисъл и по дефиниция безпомощна институция, една куха структура. Всички в момента подхвърляни идеи за бъдещото им обединяване само ще засилят този дефицит.

Федералната идея

Както федералистката идея, така и развитата от и около реторика са една от най-вредните политики в ЕС.

Идеята, че ЕС е федерация, или скоро ще стане такава, е развита и налагана днес главно от самата европейска бюрокрация. Разбира се, последното нещо, което е ЕС, е федерална формация. Тя никога не е била и никога няма да стане. Федерацията е силен вариант на политическо единство, зад което стои “ние, народът”, а не множество държави, обвързани с типични междудържавни договри. Преход от “ние държавите” към “ние народът” нито е заложен в основни документи на Съюза, нито е реалистичен проект, нито изобщо е концептуално възможен сценарий. Но развитата върху тази фикция реторика е силно подвеждаща и много вредна.

Парадокс на суверенитета

Политиките към централизация на ЕС са основани на концептуално невалидни възгледи за суверенитета.

Защитниците на централизацията, на “повече Европа”, на федералистките идеи и тенденции лансират и прилагат в аргументите си напълно невалидно понятие за суверенитет. В тях се настоява за максимален трансфер на суверенитет към въображаематa федерална шапка, като се изтъква главно анахронизма на националния суверенитет в нашето съвремие. Дали и доколко има такъв анахронизъм е по-сложен въпрос. Особеното е, че с такъв аргумент се обосновава не друго, а идеята за една (фикционална) европейска свръх-държава, конституционно организирана като федерация. Парадоксът е в това, че федерацията е също тип национална държава. Така решение на проблемите на националната държава и нейния явен анахронизъм се търси в една от нейните форми – федерацията.

Конституцията на Европа

Проектът за Конституция на Европа е лишен от основното условие за всяка конституция - “европейски народ” или единна публична сфера.

Конституцията на Европа бе изпратена завинаги в историята като невъзможен, нелегитимен и дори неуместен проект. Трансформация, която е аналог на национално обеднинение няма как да се получи с ЕС. Самият ЕС, макар бюрократично центриран, е агрегат от договори. Еволюцията на такъв агрегат не може да породи нито “народ”, нито обща публичност. Тъкмо обратното, класическото “народ” и съвременното “публично, комуникационно пространство” са условия на конституцията, а не нейни продукти. Двете условия може взаимно да си влияят и засилват в националната държава, поради нейните неизбежно брутални унификационни политики. Но подобна унификация не е мислима за ЕС.

Разширяването

Разширяването на ЕС следва елитарно-федералиски принцип и не отговаря на характера на Съюза като политическа конструкция.

Стандартите за членство днес са изкуствено втвърдени. Формира се един вид клуб, в който се приемат страни, отговарящи на критерии, много по-строги, отколкото критериите за приетите балкански страни. Тази проста идея за присъединяване обаче, е проблематична. Тя допълнително утвърждава централизирането на Съюза; усилва внушението за квази-федералното ядро; прави основателни съмненията, че разширението, противно на заявената природа на Съюза, е геополитически обусловено. Така строгите критерии, които не бяха дотам строги за България и Румъния, се оказаха строги до изключване за страна като Турция. Тази промяна показва как първоначалната идея за интеграция, водена от превантивни, негативни, риск-контролиращи цели, е подменена до неузнаваемост от една идея за ядро, периферия и зони на изключеност.

Външната политика

Идеята за обща външна политика на ЕС е обречена да се развие до равнището на административна абстракция.

Общата външна политика е създала няколко институции, сред които най-съществените са Върховният представител на Съюза и Службата за външни действия. Въпреки това административно набъбване, шансът да бъде изградена обща външа политика не просто е минимален, а концептуално отсъстващ. В този смисъл всички оплаквания, че ЕС няма обща външна политика по един или друг въпрос са напразни и ненужни. Големият тест за една обща външна политика не са акции от хуманитарно естество или кампании в защита на човешките права, а фундаменталните въпроси на международния ред – мира и войната. В този план самата представа за обща външна политика е принципно утопична. Всъщност, воденето на единна обща външна политка е израз на суверенитета в максимална степен: ако такава политика има, това би означавало, че ЕС е станал федерация. Но подобна перспектива няма, поради което целият проект за обща външна полтика е обречен да се осъществява като административна фигура – министерства, мисии и пр. – без действителна политическа основа.

Парадокс на неопределеността

Европейсият съюз не се нуждае от традиционни, втвърени определения, а опитът да му бъдат приписвани е фактор за политически недоразумения.

Това е друго измерение на бюрократизирания манталитет на централните институции на Съюза: повишените нива на тревожност от липса на ясни категориални определения и дефиниции, които да отговарят недвусмислено на въпроса какво всъщност е Европейския съюз. Дори зададеният по категоричен – и драматичен – начин въпрос “Ще се разпадне ли ЕС?” предполага, че той може да преживее колапс по подобие на Съветския съюз или Югославия. Това, рабира се, е дълбоко недоразумение. Но то е неизбежен резултат на политика, внушаваща, че Съюзът се осъществява като особен тип държавност. В тази традиция на грешни внушения се нареждат първоначалните за Общността метафори за федерирането, но и по-късните големи политически идеи за конституция, обща валута, обща централна банка, обща външна политика и пр. Факторите поддържащи този реторически контекст са много. В него именно възниква и тревогата, че липсват определения на Съюза, аналогични на националната държава.

Заключение

Всъщност, Европейският съюз представлява корпус от междудържавни споразумения. Тяхното наслагване, интензитетът, с който се приемат, формирането на високо автономни централни институции и пр., не променят фундаменталното положение, че става дума за флуиден комплекс от отношения. Съвсем нормално би било вътре в големите предели на Съюза да се формират и различни общности около различни договорености, каквито са общата валута, Шенген и пр.

Но срещу тази флуидност упорито работят както централните европейски бюрокрации, така и национални политици. Така се формира нещо, което ще нарека “евро-популизъм на етатистката яснота”. Парадоксът е в това, че най-интересната и перспективна страна на ЕС – неговата флуидност и неопределеност – се изживяват като дефицит на яснота и определеност. Този дефицит е бюрократична фикция. Той преодолява фиктивно, с една мощна реторика, която взема за отправна точка преодоляваните в процеса на интеграция суверенитети. Така се лансира един квази-държавен образ на Съюза, който създава оптически илюзии и задушава сериозния дебат за бъдещето му.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

9 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Анонимен
  #9

  Какво точно е посланието на този анализ пак? Отново за Русиа? На каде отива? След като в БГ има пари само ако идват оттам?

 2. Анонимен
  #8

  Автора на "тезисите" е високо квалифицирана политическа личност,комуто не липсва аналитичността,риториката и аргументите на ...проф.Пантев напр.Винаги ,когато някой чете или слуша такъв материал,остава в първия момент дълбоко убеден в прозорливостта и правотата му.Но.. в "първия момент"докато помисли и пречупи логиката на автора през собствения си анализ и недай боже има повече информация и впечетления за ЕС.Пречупвайки нещата през ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПОГЛЕД И АНАЛИЗ,определение,станало неубедително на

 3. Анонимен
  #7

  mn hubava statiq...

 4. Анонимен
  #6

  Shte ima EDINNA EVRO_DURZAVA !!! Swetut otiva kum obedinenie! Njama druga alternativa !!!

 5. Анонимен
  #5

  Доста от тезите на автора (ако въобще са негови) се основават на грешни или силно изопачени твърдения. Предложение какво да замени ЕС липсва.

  Колкото до демократичния дефицит - проблемът много лесно може да се реши (но на националистите не им стиска) - членовете на ЕК да се избират от ЕП (в момента той се избира пряко от гражданите - т.е. в ЕП няма демократичен дефицит), а номинациите да не се правят от националните правителства (както е сега). За номинирани да се считат всички лица от листите на

 6. Анонимен
  #4

  Авторът се произнася сякаш е открил за пръв път критиките към ЕС, предимно "демократичния дефицит" и липсата на "европейски народ". Ама нищо ново не казва. Какво точно е посланието на този анализ пак?

 7. Анонимен
  #3

  До 1 Не бе, това е препис почти 1:1 на критиката на английските тори-евроскептици срещу европейския интегризъм - те искат ЕС да си остане една ЕИО от 1972 г и нищо повече, за разлика от Берлин и Париж, които искат еврофедерация. Нищо ново под слънцето, нали!!!

 8. Анонимен
  #2

  Г-н Попов, не се изказвайте по въпроси, от които хабер си нямате

 9. Анонимен
  #1

  Г-н Попов, не се изказвайте по въпроси, от които хабер си нямате. И не си хабете парите, другари, защото още 60 години да предвиждате смъртта на Съюза, той няма да умре, а и никой няма да ви позволи да извадите България от ЕС, колкото и да се напъвате! Вярно е, че ви измамихме, но си струваше!...

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.