Неизготвена експертиза отложи пак делото на МРРБ срещу "Албена"

Заради забавяне в изготвянето на съдебно-счетоводната експертиза на договорите за концесионирането на плаж между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и "Албена" АД, в четвъртък отново бе отложено делото по спора за дължимите от дружеството такси.

Добричкият окръжен съд насрочи новото заседание за 26 май.

МРРБ предяви към акционерното дружество съдебен иск за над 3,138 млн. лв. неизплатени вноски, неустойки и лихви по концесионното възнаграждение за плажа в курорта "Албена". Акционерното дружество изцяло отхвърля иска с мотива, че таксата е пресметната неправилно. Изчислението не било направено според активната плажна площ, която се използва от черноморския комплекс, а според географската пясъчна ивица, аргументират неплащането на таксите от туристическото дружество.

Споделяне

Още от Бизнес