Неизползвани 70 млн. лв. за екология отиват за дребния бизнес заради коронавируса

Неизползвани 70 млн. лв. за екология отиват за дребния бизнес заради коронавируса

Близо 70 млв. лв., предоставени от еврофондовете за околната среда у нас, които обаче не са използвани за това предназначение, се пренасочват към малкия и среден бизнес за преодоляване на последиците от мерките срещу коронавируса. Това е решило правителството на онлайн заседанието си в сряда.

То е одобрило промени в Оперативната програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. (ОПОС), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз и държавния бюджет. Така 69 853 000 лв., които не са договорени към момента или са спестени, се пренасочват към оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Решението е взето в съответствие с позволеното от ЕК преразпределяне на национално ниво на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове между оперативните програми в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от разпространението на Covid-19.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?