Неизползваният за годината отпуск трябва да се вземе до средата на следващата

Неизползваният за годината отпуск трябва да се вземе до средата на следващата

Неизползваният в рамките на годината отпуск, трябва да бъде взет не по-късно от средата на следващата година, решиха депутатите в сряда при окончателното гласуване на второ четене на промени в Кодекса на труда.

Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работодателя поради важни производствени причини или от работника когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на началника.

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му до средата на следващата година.

Ако работодателят не е разрешил ползването на отпуска в тези случаи и срокове, работникът има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително, решиха още депутатите.

Направени бяха промени и в реда за ползване на отпуска. На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници.

Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие когато няма работа повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година.

С други текстове депутатите регламентираха въвеждането на еднодневни трудови договори за заетите сезонно в селското стопанство. Краткотрайните договори ще бъдат за не повече от 90 работни дни в календарната година, като очакванията са, че по този начин ще бъде регламентирана заетостта на между 60 и 100 хиляди, работещи в сивия сектор.

Споделяне

Още от България

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?