НЕК начислявала необосновани разходи на възобновяеми централи

Държавната компания заплашена от солена антимонополна глоба

НЕК начислявала необосновани разходи на възобновяеми централи

Заради начисляване на необосновани разходи на производители на ток от възобновяеми източници, държавната "Национална електрическа компания" (НЕК) е заплашена от глоба в размер до 10 процента от приходите ѝ за 2017 г. В понеделник Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви твърдения, че дружеството е злоупотребявало с господстващо си положение на  пазара на балансиране на производители на електрическа енергия от ВЕИ  като е налагало нелоялни търговски условия на слънчеви, вятърни, водни и на биомаса централи, участващи в балансираната от НЕК група.

Ако нарушението се докаже, НЕК, чийто оборот за миналата година надхвърля 3 млрд. лв., може да бъде санкционирана с до 300 млн. лв.

Според КЗК държавната компания е коригирала без да има право и на своя глава подадени прогнозни почасови графици за производство на ток от ВЕИ централите, членуващи в специалната балансираща група на държавния доставчик на електроенергия. Това е довело до допълнителни разходи за небаланс за възобновяемите централи. Небалансите се получават когато има повече или по-малко произведена електроенергия от заявената за потребление, което налага продажбата ѝ или на прекалено ниски, или прекалено високи цени.

Проучването на антимонополната комисия установило, че старта на балансиращия пазар в пълния му обем на 1 юни 2014 г. НЕК, като координатор на специална балансираща група, едностранно и без основание променя почасовите прогнозни графици, подавани от ВЕИ производителите. В резултат на тези промени ВЕИ производителите се обременяват финансово поради изкуствено увеличените небаланси за тях, посочва се в решението на КЗК.

Комисията установила още, че приетите от държавната компания правила по Методика за разпределяне на задължения за небаланси в специалната балансираща група ѝ позволяват да калкулира на ВЕИ производителите и нереални разходи. НЕК е вписвала в сметките на ВЕИ централите и разходи за небаланс, каквито "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО) извършва за осигуряване на необходимите за системата количества енергия не е отчел и съответно не е начислил на НЕК.

Така електрическата компания едностранно и необосновано е налагала на ВЕИ производителите финансови тежести, които не отразяват обективно възникнали за електроенергийната система разходи.

До 30 дни държавното дружество може да се запознае с материалите по преписката и да предяви възражения по предявените твърдения.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?