Нека банките го направят

Вече стана дума за липсата на адекватна информация за цените на недвижимите имоти в страната. Всички участници на пазара са съгласни, че такъв измерител е от особена важност. Тъй като отзвуците на тази идея от страна на агенциите за недвижими имоти, които са основния доставчик на данни, не са оптимистични (или поне не можем да очакваме скорошно реализиране с тяхна помощ), то може би трябва да се мисли за алтернативна система, която да съдържа възможно най-много подобна информация.

Едни от най-големите ползватели на информация от този индекс ще са търговските банки в страната и нефинансови институции, занимаващи се с операции с имоти, които все по-активно отпускат ипотечни кредити. Логично е информацията, въз основа на която ще се прави този индекс да бъде предоставяна предимно от участниците на пазара на недвижими имоти - агенциите и самостоятелните брокери. Дали обаче не може да се намери и друго решение.

Възможно да се мисли за изграждането на "вътрешна" база данни за цените и другите характеристики на ипотекираните недвижими имоти от банките (наясно сме, че същите тези банки разчитат на лицензирани оценители за определянето на цените на недвижими имоти, които от своя страна получават такава от агенциите за недвижими имоти - това е омагьосан кръг, който с това предложение се опитваме да избегнем).

Защо е по-лесно осъществима тази идея?

Банките много по-лесно могат да бъдат организирани за нещо, което ще е от полза за всички участници. Доказателство затова е участието им в първото частно кредитно бюро - Експириън Скорекс България. Информацията, която там се доставя от тях е много по-детайлна в сравнение с тази, която ще трябва да предоставят на "вътрешната" система и въпреки това, всички банки, които са заявили желание са преценили, че ползата от него ще е по-голяма в сравнение с направените разходи за това.

Банките имат техническата възможност почти веднага да се включат в такава система - те са изцяло компютризирани, персоналът им има необходимите познания, има изграден вътрешен контрол на работата и много лесно може да се "обособи" един човек, който да има достъп до новосъздадената система - да предоставя и ползва информацията.

Банките като че ли могат по-лесно да вземат решение за участие в такава система и са по-гъвкави в действията си.

Те осъзнават ефекта върху риска, който съществува при ипотечните кредити изобщо и имайки предвид моментното състояние на нашия пазар (кредитен и на недвижими имоти).

"Разузнаването" за цените на недвижимите имоти

от страна на банките изисква постоянен мониторинг, разходи и определена степен на несигурност (дали това са пазарните цени в действителност)

На базата на информацията, генерирана в системата може да се правят различни динамични таблици, определени модели, които да позволят изготвянето на прогнози за цената на имотите, да предвижда динамиката им във времето или да се опита да прави приблизителни прогнози за риска, който е характерен за недвижимите имоти.

Подобна система може да

регистрира всяка сделка

(отпуснат кредит), както и оценка на имоти, извършена от вътрешните за банките оценител. По този начин ще може да се търси, записва и предоставя различна информация, която да се използва за информация и анализ.

Възможно е да има вариант, при който и други организации (различни от финансовите институции) да предоставят и ползват информация. Така базата ще е по-пълна и ефективна.

Разбира се изграждането на общ индекс с помощта и основното участие на брокерите на недвижими имоти винаги е най-добрият вариант.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: