Нека продължим с Договора от Ница

В Ирландия е в ход интензивен дебат, който трябва да помогне на правителството в даден момент да обясни на партньорите на страната, как според него трябва да продължи процесът в бъдеще. Силно приветствам, това че ирландският премиер Бърти Ахърн осъществи национален форум за зясняването на този въпрос. По-никакъв начин не желая да се намесвам в тази дискусия. На този етап искам само да повторя това, което вече казах в Ирландия: Европейският съюз не представлява заплаха за ирландската идентичност. Напротив Съюзът доказа, че е рамката, в която в настоящето може да се развива идентичността. Според мен Евросъюзът ще продължи и в бъдеще да бъде рамката за всички държави-членки.

След референдума в Ирландия възниква въпросът какво ще стане, ако Договорът от Ница не влезе в сила. Освен последиците за самата страна и за нейното място в групата на европейските държави, в качеството си на председател на Европейската комисия си задавам въпроса, как ще се отрази референдума върху разширяването на ЕС - историческо задължение и историческа задача на днешното поколение политици в Европа. Ние сме изправени пред въпроса: Възможно ли е разширяването и без Договора от Ница?

В началото фактът, че аз въобще се изказвам по този въпрос, бе подложен на критика. Но след резултатите от референдума в Ирландия ние трябва открито да се занимаем с тях. Нямах никакви други намерения освен тези.

Известно е на всички, че Комисията даде своето съгласие да бъде ратифициран договора и никога не е проявила каквото и да е колебание по този въпрос. Това обаче не ни освобождава от необходимостта да следим за всякакви други възможности. Особено валидно е подобно отношение сега, след като ратифицирането на Договора от Ница не е вече нещо, което се разбира от само себе си, както можах да установя през последните дни. Има юристи, които смятат, че разширяването на Евросъюза може да стане и без да влезе в сила Договора от Ница. Но истинският проблем е от политическо естество. Като политик съм длъжен да предупредя срещу изкушението да приемем като даденост, че Съюзът може да се разшири както е запланувано и ако Договорът от Ница се окаже една несполука. Подобна позиция ще бъде сериозна грешка.

Това, което направи възможно обединението в една хладна декемврийска утрин на Лазурния бряг, бе точно възгледът, че договорът е както политическата така и реалната предпоставка за разширяването на Евросъюза.

Защо ни е нужен Договорът от Ница?

Ние осъществяваме една мечта и в същото време едно задължение. Става дума за обединението на нашия континент в условията на свобода и демокрация на основата на правото и закона. За да се постигне тази цел, е необходимо всички страни да положат значителни усилия.

Правителствата и парламентите на страните, кандидатстващи за членство, се подготвят за влизането си в ЕС, като проявяват силна ангажираност. Те приемат закони и политически стратегии в стремежа си да оправдаят изискванията на Съюза. От наша страна ние трябва да се погрижим да сме готови за

приемането на нови членове. Това означава, че правилата, валидни за нашите институции трябва да бъдат приспособени, така че Европейският парламент да може да приветства нови депутати,

Съветът на министрите - нови министри, Европейската комисия - нови членове, Европейският съд в Люксембург - нови съдии. Трябва също да се погрижим нашите институции и окончателните решения да функционират добре след разширяването на Съюза.

Друга възможност е да се остави ЕС такъв какъвто е и ние да пристъпим без необходимите реформи към авантюрата, наречена разширяване. Тогава договорите с отделните страни за членство в Съюза ще трябва да компенсират необходимите институционни поправки. Това би предизвикало объркване и сложни взаимоотношения, които от своя страна в крайна сметка ще доведат до полонвинчато разширяване. Даже и ако някои смятат това за възможно, то не би било разширяването, което искаме. Никой няма полза от един наистина по-голям, но пък неефикасен Европейски съюз.

Ето защо ние се нуждаем от това все повече страни да ратифицират Договора от Ница, даже и ако той не е перфектен, а според мен не е и достатъчно радикален. Ние трябва да вложим цялата си енергия, за да осигурим ратифицирането на договора. Успоредно с това върви дебатът за бъдещото на Европа, към който трябва сега да пристъпим.

На моите ирландски приятели искам да кажа: разгледайте Договора от Ница, помислете върху последствията и тогава, когато сте готови, ние ще сме на линия и ще се занимаем с вашите конкретни съмнения. Помислете за това, че вашето решение, което само вие самите може да вземете, ще се отрази в значителна степен върху бъдещето на целия континент.

На другите европейци от Източна и Западна Европа искам да кажа - оставете ни да продължим с Договора от Ница и разширяването на ЕС. Призовавам всички европейци да се включат в големия дебат за бъдещето на Европейския съюз. Нека той се води не зад затворени врати, а във всеки парламент и във всяко европейско кътче. Договорът от Ница несъмнено не дава отговор на всички въпроси, които се поставят в тази дискусия. Но неговото ратифициране е необходима стъпка в правилната посока.

Още от Форум