Некоректните фирми ще внасят банкова гаранция, за да се регистрират по ДДС

За да се предотвратят евентуалните измами с ДДС след въвеждането на либералния данъчен режим, прилаган и в ЕС, правителството реши в четвъртък да направи промени в режима по ДДС. Те са отразени в проектоизменения на Закона за ДДС, одобрени от министрите.

Ще се отказва регистрация по ДДС на фирмите, които не са предоставили банкова гаранция за срок от една година, както и на тези, в които съсобствениците или акционерите имат неуредени данъчни задължения по ДДС над 5 хил. лв., е записано в проектопромените. Увеличава се и срокът на ревизиите. Вместо три, те могат да продължават и 6 месеца.

Увеличават се и глобите за фирмите, които не са подали справка декларация по ДДС. Те ще бъдат между 500 и 10 хил. лв., приеха още министрите.

Предложените от правителството законови промени са продиктувани от регистрираните в рамките на ЕС вътрешнообщностни данъчни измами при обмена на стоки.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?