Нелицензиран център за отглеждане на деца с увреждания е разкрит в София

Проверка на Държавната агенция за закрила на детето откри, че в София функционира център, в който се полагат грижи за деца с увреждания при лоши битови и хигиенни условия. Социалната услуга се предоставя без да има задължително издавания за извършване на такава дейност лиценз от агенцията.

В частния център "Дар” четири деца с различни увреждания на възраст 6, 15 и 17 години са на седмично обгрижване, включващо подслон, хранене и обучителни занимания. За децата се грижи само един човек – управителят на центъра, те прекарват времето си само в една стая, не се извеждат навън, имат лоша лична хигиена, няма условия за придвижване на инвалидна количка, установила проверката.

Според проверяващите са създадени предпоставки за социална изолация и не е осигурена подходяща среда за развитие.

Според управителя на центъра, обучението на настанените се осъществява на място в центъра три пъти седмично от учители на 99 Основно болнично училище "Проф. Василка Томова”, а родителите взимат децата си всяка събота и неделя. Само в редки случаи, когато близките са много ангажирани, децата остават и през почивните дни.

На комисията, извършваща проверката, не са предоставени договори с родителите за осигуряване на грижи и обучение, както и други документи, свързани с предоставянето на услугата – лиценз, правила и процедури, досиета на децата, договори за доставяне на храна.

Управителят е представил на инспекторите споразумение за едно от настанените момчета от 2009 г, където е записано, че услугата се заплаща и е за срок от 12 месеца. Показано е и удостоверение за вписване в регистъра на Регионалната здравна инспекция на обект с обществено предназначение от същата година, но на адрес в кв. "Горна баня”, който от четири години не функционира. Доставчикът на услугата твърди, че упражнява дейността по обгрижване на децата въз основа на Решение на Софийски градски съд за регистриране и вписване в Регистъра за еднолични търговци.

Според проверяващите правата на децата са нарушени, тъй като не са осигурени сигурна и безопасна среда, условия и специални грижи, които да отговарят на състоянието на настанените, в съответствие със специалните нужди на децата с умствени или физически увреждания.

За констатираните нарушения е съставен акт и е уведомен отдел "Закрила на детето” към дирекция "Социално подпомагане”.

Споделяне

Още от България