Ненчев обяви поредната реформа в армията, засега е тайна

Военното министерство обяви, че започва поредната реформа на армията, която за момента обаче ще бъде запазена в тайна.

Вече е подготвен проект на "Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020“. Той обаче засега няма да бъде представен публично без да е ясно защо.

"Разработеният проект на програмата е документ със стратегическа важност за осъществяването на отбранителната ни политика и по-нататъшното развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на страната. Той ще даде възможност реформата в Българската армия да започне", съобщиха от МО.

Традиционно подобни документи не се изпълняват. През последните години в тях бяха заложени невъзможни от ресурсна гледна точка цели и така останаха само на хартия.

Според МО приемането на програмата ще запълни създадения стратегически вакуум след изтичането на хоризонта на действащата "Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Р България“ и завършилия срок за изпълнение на "План за развитие на въоръжените сили на Р България“ до 2014 г.

"Целта на програмата е да определя параметрите за развитие и основните насоки за изграждане на отбранителните способности на въоръжените сили до 2020 г., чрез ангажиране на политическите, икономическите, технологичните, информационните, военните и гражданските ресурси на страната. Тя позволява едновременно със структурното развитие и трансформация на военните формирования от въоръжените сили да се заделят повече ресурси за тяхната модернизация и бойна подготовка", отбелязват още от министерството.

Програмата отчита и променената среда на сигурност и по-конкретно в ключовите за българските национални интереси региони.

Ръководството на Министерството на отбраната предвижда програмата да бъде обсъждана с представители на професионалната общност от неправителствените организации, политическите сили и командирите от Българската армия.

След окончателното завършване на проекта на програмата, тя ще бъде предложена за утвърждаване от органите на изпълнителната и законодателната власт.

На база на тази програма ще бъде разработен и План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.“ и неговото утвърждаване от Министерския съвет.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?