Необходима е реформа на здравеопазването, а не увеличение на вноските

На кръгла маса за здравната реформа председателят на комисията по здравеопазването на парламента Атанас Щерев заяви, че която и политическа сила да спечели изборите, тя ще трябва да увеличи здравните вноски. Вноските, според него, трябва да станат 8% от брутната заплата (в момента те са 6%), като увеличението на вноската трябва да стане едновременно с намаление на други данъци. Друго предложение на доцент Щерев е пушачите да плащат по-високи вноски от непушачите - конкретно той смята, че вноските на пушачите трябва да са с 10% по-високи от тези за непушачите.

Ако предложението на председателя на здравната комисия се реализира, това ще означава около 40% увеличение на приходите от здравни вноски. От друга страна, ако се намалят други данъци, които да компенсират увеличението на здравните вноски, ефектът за консолидирания бюджет ще е нулев. С други думи, става дума за пренасочване на средства от други пера на бюджета към здравната каса.

Дали увеличението на приходите на здравната каса ще подобри здравното обслужване? Отговорът е по-скоро не - през последните години бюджетът на здравната каса расте бързо, без това да е довело до подобряване на качеството на предоставяните услуги. Това, разбира се, е съвсем очаквано, тъй като здравната система страда от някои доста сериозни проблеми:

-Монопол. Няма възможност за избор на друга здравна каса, което означава липса на конкурентен натиск за повишаване на качеството и намаление на разходите на касата.

-Държавна собственост и контрол. Това води до изключително слаби резултати, включително неефективно използване на средствата, преразходи, дефицити, загуби, незадоволително качество на услугата, опашки, свръхпотребление, корупция.

-Монополно договаряне. Здравната каса - една монополна структура, се договаря с друга монополна структура - Българския лекарски съюз. Това води до липса на конкуренция от страна на предлагането на услугата, което увеличава разходите.

-Липса на икономически стимули за ефективност. Здравната каса не работи със собствени пари и няма стимул да ги пести, защото има законов монопол и получава задължително вноски от всички българи. От друга страна хората, които ползват здравни услуги, имат стимул да използват колкото се може повече здравни услуги, защото здравните осигуровки, които плащат, нямат никаква връзка с това, което получават.

Наличието на такива сериозни проблеми във финансирането на здравната система означава, че средствата, които се отпускат на здравната каса, не се използват ефективно. Следователно, само чрез извършване на реформи може да се постигне предоставяне на повече и по-качествени здравни услуги. По този начин дори е възможно намаление на разходите на касата.

Има няколко реформи, които са належащи за финансирането на българската здравна система и които ще подобрят нейната ефективност.

Става въпрос за допускане на конкурентни здравни каси, приватизация и конкуренция между болниците, заплащане на база на извършени услуги, определяне на потребителската такса от самите фондове, като тя да е различна за различните здравни услуги.

Тези реформи биха могли значително да намалят необходимото финансиране за здравната каса и съответно да позволят намаление на здравните вноски. В допълнение, към здравните фондове биха могли да се насочат средства от акциза върху цигарите, който се плаща от пушачите. По този начин се избягва необходимостта да се въвежда сложна и скъпа за администриране система за различни вноски на пушачи и непушачи.

Реализирането на посочените идеи за реформа на здравната система и насочването на приходите от акцизи върху цигарите към здравните фондове би могло да позволи намаление на здравните вноски от настоящите 6% на 1-2%.

Следователно, не е необходимо увеличение на вноските, необходимо е реформиране на финансирането на здравеопазването.

* Заглавието е на Mediapool

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?