Неправомерна държавна помощ ще се връща с лихва

Неправомерна държавна помощ ще се връща с лихва

Неправомерно получена държавна помощ вече ще подлежи на връщане и то с лихва. Депутатите одобриха в сряда на първо четене промени в Закона за държавните помощи, които предвиждат специален ред как точно да става това.

Координацията по възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ по решение на Европейската комисия ще е в компетенциите само на министъра на финансите, гласят текстовете.

Според тях незаконно предоставената държавна помощ ще се възстановява в пълен размер, катовърху суматаще се присъжда лихва за неправомерност и възможност за предявяване на иск за обезщетение за вреди.

Отговорността за същинското събиране ще е на НАП, а този, който установява размера на помощта, е съответният администратор на помощи.

Контролът по изпълнение на Закона се възлага на Агенцията за държавна финансова инспекция.

"Законопроектът прецизира, допълва и осъвременява реда за получаване на държавни помощи в съответствие с изискването на режима за държавните помощи и помощи на европейско ниво", посочва в мотивите си вносителят.

Така се въвежда правен ред за възстановяване на неправомерна и несъвместима помощ. Разработен е механизъм за съдебно производство по оспорване на акт за предоставяне на държавна или минимална помощ, както и за засегнати от предоставянето на неправомерна помощ трети страни.

Разписани са и базови принципи при предоставянето на държавна или минимална помощ.

Споделяне

Още от Бизнес