Неправомерни бонуси са давани в Софийския университет

Неправомерни бонуси са давани в Софийския университет

Бонуси без основание са дадени на служители от администрацията на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Те са получили средства над заплатите за "извършване на нетипична административна дейност", без да е ясно каква точно е тази дейност, кой я е възложил и дали е свършена. Това констатира одит на Министерството на образование и науката във висшето училище, цитиран от OFFNews.

Той е направен след публикации за милиони левове, раздадени като допълнителни плащания на служители на университета. Бонусите са начислени въз основа на вътрешни правила на университета. Според тях допълнително възнаграждение се дължи за "нетипична административна дейност", без да е ясно какво точно означава това. Препоръка в доклада е тези правила да бъдат променени.

Одитът на министерството показал, че неоснователно са платени 36 540 лева за дейности по перо "Бюджет НИС" (научно-изследователска дейност). Според ведомството принципите за добро финансово управление могат да бъдат нарушени, а плащания - дублирани, тъй като са допуснати плащания, без да има доказателства, че извършването на извънредната работа е необходимо, че тя е свършена и че не влиза в длъжностната характеристика на съответния служител по принцип.

Сред конкретните примери за неоснователни бонуси е възнаграждение от 2068.24 лв. за служител на Ректората за "допълнително възложена дейност", но одиторите установили, че парите са били начислени и платени неоснователно, "тъй като не е спазена нормативната уредба за полагане на труд в извън установеното работно време".

Друг административен служител получил 3346.16 лв., без да има доказателства за възлагане на съответната задача, без изпълнението ѝ да е отчетено. Негов колега пък взел 1080 лв. заради представен документ за следдипломна квалификация за степен магистър по специалност "Стопанско управление". В същото време подобно образование е било задължително за заемане на длъжността.

Установено е също, че са изплатени неправомерно 23 532 лева за неизползван отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение.

Заключението от проверката е, че начислените и изплатените допълнителни възнаграждения съответстват на вътрешните нормативни актове, но последните следва да бъдат конкретизирани и допълнени, за да съответстват на приложимата нормативна уредба.

От Софийския университет обявиха по-късно, че са запознати с одита на министерството и в него се казвало, че начислените и изплатени допълнителни възнаграждения отговарят на вътрешните правила на висшето училище, но те трябва да бъдат конкретизирани и допълнение. Това вече се правело, за да се включат обективни критерии за оценка на изпълнението на извънредната работа. От висшето училище добавиха, че установените пропуски и грешки засягат по-малко от 1% от изплатените възнаграждения.

Сметната палата отказа да завери годишния финансов отчет на Софийския университет за 2016 г. Наскоро в интервю за Mediapool ректорът проф. Анастас Герджиков обясни, че са взети мерки за преодоляване на проблемите, констатирани от одиторите. Той обаче не смята, че висшето училище трябва да публикува регулярни отчети за бюджета си, тъй като няма законово задължение за това.

Споделяне

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?