Нерезервираният капацитет на входа на "Балкански поток" се пуска на търг

Трасето на "Балкански поток" вече трескаво се строи, сн. БГНЕС

Търг за нерезервирания капацитет на изходната точка на "Турски поток" и входната на "Балкански поток" ще се проведе на 4 ноември. Държавният газов оператор "Булгартрансгаз" (БТГ) ще пусне на Регионалната Платформа за резервиране на капацитет (RBP) останалия незает 10-процентен капацитет на новата точка за междусистемно свързване на турската и българската гаопреносна мрежа Странджа 2/Малкочлар, която ще бъде пусната в експлоатация на 1 януари 2020 г., става ясно от съобщение на сайта на БТГ.

Реално търговците ще могат да наддават за малко под 2 млрд. куб. м годишен капацитет. Той ще е твърд и е за трите тримесечия на 2020 г. Ако не бъде купен целият остатък от проведената в началото на 2019 г. процедура, в която договори сключиха руската "Газпром" и швейцарската МЕТ, останалите свободни и този път количества ще бъдат предложени в началото на декември, но в месечни капацитети. Ако и за тях няма достатъчно кандидати, те ще бъдат трансформирани в доставки ден за ден, а после за почасови количества в рамките на деня.

В първоначалния търг за капацитета на трасето на "Турски поток" в България, което ще е собственост на "Булгартрансгаз" и е наречено "Балкански поток", бяха предложени 90 процента от техническия капацитет на входа му, който ще е 19.343 млрд. куб. м годишно, и 80 на сто за изхода на сръбската граница, който ще е 12.7 млрд. куб.

Още тогава енергийният министър Теменужка Петкова заяви, че останалите свободни количества ще бъдат предложени за разпределение по европейските правила на регионалната платформа за резервиране на капацитет.

Сега това се случва за остатъка от входния капацитет на "Балкански поток" и макар че реално газопроводът до сръбската граница ще е готов до средата на 2020 г., търгуването на тези количества е възможно благодарение на пуснатите преди десетина дни 11 км нов преносен газопровод и газоизмервателната станция "Странджа", които ще са част от "Турски поток" у нас.

Реално докато не се въведе в експлоатация трасето на газопровода до Сърбия предлаганият сега капацитет от входната точка на "Балкански поток" може да се ползва само за доставки вътре в страната или за пренос към Румъния по газовата връзка Русе-Гюргево. Хипотетично би могло обеми да се предлагат и на планираната да стартира от 1 януари 2020 г. платформа за газова търговия у нас.

Според последните поправки в Закона за енергетиката до 15 октомври 2019 г. операторът на газопреносната мрежа трябва да внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за одобрение на въпросната платформа за търговия с природен газ. До 1 декември регулаторът пък трябва да определи кой ще е оператор на газовата борса. За такъв се готви дъщерното дружество на "Булгартрансгаз" – "Газов хъб Балкан". ,

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?