Според анализ на Комисията за финансов надзор

Несъстоятелност на КТБ удря с поне 103 млн. лв. застрахователи, инвестиционни и пенсионни фондове

Несъстоятелност на КТБ удря с поне 103 млн. лв. застрахователи, инвестиционни и пенсионни фондове

Минимум 103 млн. лв. ще са загубите за застрахователни дружества, инвестиционни и пенсионни фондове при обявяване в несъстоятелност на "Корпоративна търговска банка" и дъщерната ѝ Търговска банка "Виктория", които са затворени заради липса на ликвидност до 20 и 22 ноември. Това се казва в "Обзор на небанковия финансов сектор в България" за второто тримесечие на 2014 г., публикуван от Комисията за финансов наздор.

Според анализа на регулатора, ако банките не бъдат оздравени, инвестиционните посредници, управляващите дружества и договорните фондове директно ще загубят 42.9 млн. лв., които в момента имат под формата на депозити и разплащателни сметки в КТБ и "Виктория". За застрахователния сегмент щетите ще са 41.1 млн. лв., които в момента стоят блокирани в двете затворени банки. Сумите не включват загубите от начислени лихви по депозитите и сметките.

Потърпевши косвено ще са и осигурителните дружества, които нямат директно блокирани сметки в банките, но притежават акции и облигации от КТБ, които спаднаха значително след поставянето на КТБ под особен надзор.

Осигурителните дружества може да понесат и косвени загуби, които фондовете за допълнително пенсионно осигуряване биха понесли в резултат на инвестициите им в колективни инвестиционни схеми, които имат блокирани средства в банковата група КТБ.

Оцененият общ размер на загубите за осигурителния пазар възлиза на почти 19 млн. лв., изчислява КФН.

Тези оценки трябва да се разглеждат като долна граница на възможните загуби за небанковия финансов сектор, предупреждават от КФН. Взаимосвързаността на участниците във финансовата система, евентуални затруднения във функционирането на участници на небанковия финансов сектор в резултат на обявяване в несъстоятелност на КТБ, не могат да бъдат изключени. Разпространяване на проблемите в двете кредитни институции както сред други кредитни институции, така и сред участниците на небанковия финансов сектор, ще повиши размера на загубите и ще понижи значително доверието във финансовата система като цяло, посочва регулаторът.

Анализът акцентира и върху това, че проблемите в банковата система са оказали негативно влияние върху капиталовия пазар, който се характеризира с относително низходящо развитие. Всички индекси на БФБ (SOFIX, BGBX40, BGTR30 и BGREIT) отбелязаха сериозно понижение на месечна база съответно от -8.9%, -9.9%, -7.3% и -3.7%, сочат данните на комисията.

В периода 16-20 юни, преди да бъде спряна търговията с акциите на КТБ, те са загубили 9.8 на сто от стойността си. Сходна е била ситуацията и с книжата на други две институции - ПИБ, чиито акции са поевтинели с 8.2% и на ЦКБ, където спадът е бил с 9.2%).

От КФН не изключват възможността за разпространяване на проблемите, породени от затварянето на КТБ и банка "Виктория", както сред други кредитни институции, така и сред участниците на небанковия финансов сектор.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес