Несигурната среда влоши бизнес климата и през юли

Само строителните предприемачи са оптимистично настроени

Несигурната среда влоши бизнес климата и през юли

Бизнес климатът в България е продължил да се влошава и през юли 2015 г., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Показателят се е понижил с 1.8 пункта спрямо нивото от юни, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. Бизнес климатът дори се влошава с по-бърз темп. През юни спрямо май 2015 г. показателят намаля с 0.7 пункта заради неблагоприятни очаквания в търговията на дребно и услугите.

Сериозно се понижава показателят "бизнес климат в промишлеността", който през юни остана на нивата от май 2015 г. През юли обаче са се влошили очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира и по-неблагоприятни прогнози за износа и производствената активност през следващите три месеца.

Средното натоварване на мощностите през юли остава на нивата от април (74.3%), като през следващите месеци се очаква излишък от мощности. Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене в страната. Мениджърите очакват запазване на продажните цени в сектора през следващите три месеца.

"Бизнес климатът в търговията на дребно" се понижава с 0.6 пункта спрямо юни. Прогнозите на търговците на дребно за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче остават оптимистични, макар и по-резервирани в сравнение с предходния месец.

Основните фактори, затрудняващи развитието на отрасъла продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец се отчита намаление на негативното им влияние. Търговците очакват запазване на цените през следващите три месеца.

През юли показателят "бизнес климат в сектора на услугите" намалява най-силно – с 3.6 пункта. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко подобрена, докато в очакванията за следващите три месеца се наблюдава известен песимизъм. Най-сериозните затруднения за дейността в сектора остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

През юли единственият показател в общия бизнес климат, който се повишава е този в строителството. Ръстът му от 0.6 пункта се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за състоянието на фирмите. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани. И тук като един от основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, е посочена несигурната икономическа среда, а останалите са конкуренцията в бранша и финансовите проблеми остават.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?