Несигурност и недостиг на работници продължават да мъчат бизнеса

Несигурност и недостиг на работници продължават да мъчат бизнеса

Конкуренцията, несигурната икономическа среда и недостигът на работна ръка продължават да създават проблеми на бизнеса и реално през ноември 2017 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от предходния месец. Според обявени в сряда данни на Националния статистически институт леко подобрение на стопанската конюнктура се отчита в промишлеността и търговията на дребно, секторът на услугите запазва октомврийското си равнище, но в строителството конюнктурата се влошава.

Всички сектори страдат от едни и същи проблеми, като в търговията към тях се прибавя и недостатъчното търсене.

Очакванията на промишлеността за следващите шест месеца са оптимистични, макар в момента производствената активност да има лек спад, което се отразява в подобрение на бизнес климата в този отрасъл с 1.2 пункта. Мениджърите не очакват промени на цените.

Позитивни са нагласите и на търговците на дребно, които очакват ръст на продажбите, макар и на по-консервативни спрямо октомври нива. Така бизнес климата в сектора се подобрява с 1 пункт. Търговците смятат, че цените им ще останат същите през идните три месеца.

Без промяна е оценката за бизнес климата в сектора на услугите, но заради по-умерените спрямо октомври очаквания на предприемачите балансовият показател за настоящото бизнес състояние на предприятията намалява с 1.6 пункта.

Бизнес климата в строителството се влошава с 2.7 пункта, заради по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение се наблюдава известно подобрение на настоящата строителна активност, но прогнозите им за следващите три месеца са по-неблагоприятни. В този бранш също не се очаква ръст на продажните цени.

Общото в мненията на мениджърите е, че смятат за основна пречка пред развитието на бизнеса им несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?