Реклама

 

1. Цените са без ДДС. / All Prices exclude VAT

2. Гарантираният брой импресии е за работни дни. / Guaranteed number of impressions is for working days only.

3. Банерите се изпращат 5  дни преди заявеното начало на кампанията. / All banners must be sent up to 5 days prior the campaign start.

4. Цените за политическа реклама се определят съгласно чл. 187, ал. 3 от Изборния кодекс.

За информация и уточняване на техническите изисквания за банерите:

For any additional questions and information:

e-mail: office@mediapool.bg

 

Банерни позиции Първа страница / Banner positions Home page

Банерни позиции Рубрики / Banner positions Topics

Банерни позиции Статия / Banner positions open Publication

        Евроизбори 2019