Идеята

Проектът цели да адресира проблема с т.нар. алтернативни факти и фалшивите новини, но най-вече девалвацията на публичното говорене в България, изобилстващо от евтин популизъм, еднодневни "сензации" и безотговорни твърдения. Водени от разбирането "всяко чудо за три дни", публичните фигури в България произвеждат на всеки три дни поне по едно "чудо", толерирани от медиите, които работят на същия принцип и са част от проблема, а не от решението му. В тази среда трудно може да се създаде информирано обществено мнение, нито пък да се гради модел на отчетно и прозрачно управление.

Всичко това води до слабо доверие не само в политиката и управлението, но и в публичната комуникация и медиите.

Гражданите в България са свикнали публичните фигури често да правят коренни и необясними промени в своите позиции, да поемат ангажименти, които впоследствие не изпълняват, да правят противоположни изказвания в рамките на кратък период от време и т. н. Проблемът се дължи на различни фактори, включително слабо развитото в българската публична сфера критично осмисляне на публичното говорене на базата на обективен метод.

Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?