Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "Fact Check"

Публичните изявления на селектираните личности и институции ще бъдат анализирани единствено от гледна точка на принципа "проверка на фактите" съобразно наличните публично достъпни официални национални, чуждестранни и международни източници. Ще се ползва информация, произхождаща както от държавната власт, така и от неправителствения и корпоративния сектор.

Публикации на и в други медии също могат да бъдат използвани като източник на информация в анализа, както и изказвания в социалните медии, ако има достатъчно гаранции, че съобщението и неговото авторство са автентични.

Условието е всички източници да бъдат задължително точно и поименно обозначени. Няма да се цитира информация от анонимни или неофициални източници.

Допускат се свидетелски разкази и твърдения на физически лица само ако те се обозначат с името си и само ако имат лично или експертно отношение към казуса. Допуска се и свидетелски разказ на работещите по проекта при извършване на проверка на място, ако естеството на казуса го изисква.

В останалите случаи за отчитане на индивидуалните и колективното мнение на гражданите ще се ползват проучвания на общественото мнение или изявления на граждански организации.

Ще се използват както документални, така и събитийни източници; бази данни, публични регистри, статистически данни; текстови, видео, аудио източници.

В анализа ще се използва и инструментариумът на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

По-конкретно, ще бъде използван широк набор от информационни източници като например официална статистика, отчети, стенограми на правителството и парламента, протоколи от заседания, официални документи, анализи и актове на институциите, бази данни, публични регистри. Ще се прави справка също в чуждестранни и международни публично достъпни информационни източници като официалните документи на институциите на ЕС, публичните документи и архива на ООН и НАТО, анализи и доклади на международни неправителствени организации, документи и съобщения на официалните институции на други държави и т. н. Работен принцип ще бъде фактологическата проверка да се извърши на базата на използването на поне три типа източници на информация (например два източника от изпълнителната власт, един неправителствен източник и едно социологическо проучване). Само по изключение ще се ползват по-малко източници, като това ще бъде изрично упоменато в анализа.

Анализът ще бъде придружен и от оценка на достоверността на изказването по 4-степенна скала съобразно резултатите от анализа, както следва:


"Истина"
– когато доказателствата в анализа преимуществено сочат, че в голямата си степен съобщеното е вярно;


"Частично вярно"
– когато съобщението е сравнително близо като изводи до доказателствата в анализа, но има и факти в обратната посока;


"По-скоро невярно"
– когато повечето доказателства в анализа се различават съществено от посланието на съобщението;


"Невярно"
– когато има ясни доказателства на базата на използваните източници, че съобщението не отговаря на истината.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.