Велико Търново


ПАРТИЯ / КОАЛИЦИЯ ЛИСТИ

Политическа партия
“ГЕРБ"

 1. Цветан Генчев Цветанов
 2. Евгени Димитров Стоев
 3. Мирослав Николов Петков
 4. Георги Цветанов Марков
 5. Деян Минков Хаджийски
 6. Мариана Живкова Чалъкова
 7. Любомира Симеонова Попова
 8. Марияна Генчева Добрева
 9. Емилия Любенова Георгиева
 10. Николен Веселинов Стойнов
 11. Савадор Стефанов Ганчев
 12. Леонид Малинов Георгиев
 13. Таня Николова Лазарова
 14. Георги Димитров Давидов
 15. Галина Маринова Чолакова
 16. Станислава Красимирова Стоянова

Коалиция за България

    ПП "Българска социалистическа партия"
    ПП "Партия български социалдемократи"
    ПП "Движение за социален хуманизъм"
    ПП "Европейска сигурност и интеграция" (ЕСИ)
    ПП "Комунистическа партия на българия"
    ПП "Земеделски народен съюз "Александър Стамболийски"
    ПП "Нова зора"
    ПП "Политическо движение Евророма"

 1. Мариана Радева Бояджиева
 2. Петър Георгиев Кънев - ГК
 3. Милка Дончева Христова
 4. Николай Илчев Илиев
 5. Георги Рачев Рачев
 6. Марин Русев Богомилов
 7. Илияна Димитрова Василева - ПБС
 8. Стефан Тодоров Стефанов
 9. Илиян Иванов Маринов
 10. Ваня Крумова Василева - ДСХ
 11. Тодор Димитров Тодоров  - ЗА-АС

Политическа партия
Движение за права и свободи (ДПС)

 1. Хасан Илияз Хаджихасан
 2. Ваня Ангелова Павлова
 3. Емил Христов Александров
 4. Андрей Иванов Илиев
 5. Назиф Мустафа Кадир
 6. Магдалена Стефанова Лафчиева-Гурсова
 7. Денис Ердинч Джелилов
 8. Ана Никова Зангова
 9. Мария Иванова Стоянова
 10. Адем Мехмедов Ахмедов
 11. Мирослав Сергеев Тосунов
 12. Атила Айтенов Куюмджиев
 13. Ахмед Бийдатов Мустафов
 14. Иван Янакиев Шишманов
 15. Зенко Бориславов Маринов

Политическа партия
‟Движение България на гражданите“

 1. Петър Николаев Николов
 2. Мария Кирилова Илчева
 3. Иван Генов Момъков
 4. Калин Илиев Костов
 5. Стоян Панайотов Буров
 6. Тотка Петкова Янева
 7. Пламен Георгиев Георгиев
 8. Красимир Тодоров Попов
 9. Валентина Маринова  Дянкова
 10. Недко Иванов Недков
 11. Снежана Йорданова Спасова
 12. Илияна Кирилова Димова
 13. Виктор Георгиев Георгиев
 14. Иван Георгиев Чолаков
 15. Стефчо Иванов Събчев
 16. Ваня Емануилова Димитрова

Политическа партия
"Атака"

 1. Любомир Владимиров Владимиров
 2. Иван Тодоров Димитров
 3. Йордан Филипов Аврамов
 4. Огнян Петров Георгиев
 5. Марин Кръстев Тенджерков
 6. Петър Гошев Петров
 7. Димитър Маринов Байчев
 8. Петър Ваков Митев

Демократи за силна България
и
Български демократически форум
(ДСБ, БДФ)


    ПП "Демократи за силна България"
    ПП "Български демократически форум"

 1. Мавроди Евстатиев Калейнски
 2. Славка Георгиева Петкова-Марчевска
 3. Людмила Николаева Илиева
 4. Стефан Венков Спасов
 5. Иван Методиев Стефанов
 6. Марин Василев Маринов
 7. Велизара Валентинова Винева
 8. Радка Христова Петкова
 9. Атанас Тодоров Кокорков
 10. Петя Ангелова Тихинова-Петкова
 11. Йордан Георгиев Байчев

Съюз на демократичните сили

    ПП "Съюз на демократичните сили"
    ПП "Обединени земеделци"
    ПП "Движение Гергьовден"
    ПП "Радикалдемократическа партия в България"
    "Българска социалдемократическа партия"

 1. Петър Руменов Кънчев-СДС
 2. Снежана Пънова-СДС
 3. Венцислав Драганов-СДС
 4. Петранка Гагова-Кузева-Обединени Земеделци
 5. Илияна Сиракова-СДС
 6. Димитър Цонев-СДС
 7. Стефан Събев-СДС
 8. Росица Христова-СДС
 9. Камен Алексиев-СДС
 10. Мирослав Трифонов-СДС
Политическа партия
"Единна народна партия"

 1. Мирослава Красимирова Бодурова-Енева
 2. д-р Димитър Радославов Пашов
 3. инж. Йордан Кирилов Крумов
 4. Чавдар Николаев Борисов
 5. Мария Иванова Кръстева
 6. Валентина Тодорова Данаилова
 7. Пламен Милчев Ненов
 8. инж. Николай Върбанов Николов
 9. Стефан Михайлов Стефанов

Защо протестираха строителите?