Незаконни договори за милиони в БДЖ-Товарни превози

Ведомствени жилища са давани на външни хора, сочи одит на Сметната палата

Незаконни договори за милиони в БДЖ-Товарни превози

Дружеството БДЖ-Товарни превози е сключвало куп договори с фирми, без да провежда задължителните по закон обществени поръчки.

Това става ясно от одит на дейността на компанията за 2015 г. и 2016 г., публикуван от Сметната палата.

Например, през 2015 г. са похарчени 140 632 лв. за зареждане на гориво (бензин, дизел, газ и газьол) за МПС за нуждите на дружеството, без за това да е правен търг, както изисква законът. Същото важи и за доставката на горива за МПС през 2016 г. на стойност 126 704 лв. без ДДС.

Палатата засича и традиционния проблем на много ведомства – липсата на проведен търг за доставка на електроенергия. През 2015 г. и 2016 г. не е проведена поръчка и за доставката на питейна вода , което също е нарушение.

Нередности има и при сключването на застрахователни договори. Компанията е трябвало да организира и търг за доставката на финансови услуги на стойност 73 777 лв. през 2015 г.

Не е проведена процедура за избор на денонощната физическа охрана на обектите на БДЖ-ТП. За тази услуга през 2015 г. на "Бюро за охрана и сигурност - ИТ" са платени 2.5 млн. лв., а през 2016 г. - 768 хил. лв.

Не е възложена обществена поръчка и за наем на товарни вагони, въпреки че за целта през 2015 г. са похарчени към 180 000 лв., а през 2016 г. - 125 000 лв.

Без конкурс е сключен и договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за следене и отчитане на горивото в резервоарите.

Има проблеми и при възлагането на поръчките

Засечени са и други нередности при доставките и услугите.

Например търгът за доставката на 435 000 литра газьол за отопление за нуждите на БДЖ-ТП за 3-годишен период не е могло да бъде проверен от одиторите, защото е липсвала част от документацията.

При една от проверените обществени поръчки е имало дискриминиращо условие към кандидатите, а в друга е посочено изискване за конкретна техническа спецификация, без да е дадена възможност кандидатът да представи еквивалентна подобна спецификация, както изисква законът.

В друг случай комисията, която разглежда офертите, е допуснала до следващ етап участници, чийто документи не са отговаряли на условията на търга.

Инспектирани са две процедури на договаряне без обявление, като в единия случай изборът на процедурата е незаконен. Причината е, че финансовият ресурс, който БДЖ си е определил за покупката, не е бил достатъчен при първоначално подадените оферти, а това не може да бъде причина за стартиране на процедура на договаряне без обявление.

При две от обществените поръчки не са сключени договори с избраните изпълнители в срока по закон.

При един договор не е спазен срокът за въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване. В друг случай пък не е спазен срокът за изграждане и пускане в експлоатация на комуникационната мрежа, предмет на договора.

Изплатените средства на приключилите през одитирания период договори обаче съответстват на договорената стойност, отчита Сметната палата.

Компанията има огромни забавени плащания

БДЖ-ТП не успява да изпълни плана си за оздравяване по отношение на приходите и финансовия резултат, става ясно още от одитния доклад.

Компанията не е спазвала сроковете за плащане към НКЖИ за ползване на ж.п. инфраструктурата и на тяговата електрическа енергия. Компанията не е плащала навреме и задълженията си към БДЖ-Пътнически превози.

Към 1 януари 2015 г. БДЖ – ТП е имала парични задължения по сключени договори в размер на 58.6 млн. лв. към НКЖИ и 19.6 млн. лв. към БДЖ-Пътнически превози.

БДЖ-Товарни превози има проблеми и с управлението на имотите си, става ясно още от одита. Част от тях нямат документи за собственост, а други се водят публична държавна собственост, което е в противоречие на закона.

Дружеството е отдавало под наем ведомствени жилища на хора, които не са негови служители. В други случаи имоти са давани под наем на цени, за които не е направена оценка от независим оценител.

Недвижимите имоти на БДЖ-ТП към края на 2016 г. са 831 броя на стойност 17 млн. лв., от които по-голямата част са земи (14.3 млн. лв.). От общия брой имоти 538 са жилища, административни сгради, магазини и терени, за които е преценено, че не са пряко свързани с дейността на БДЖ - ТП и дружеството няма ресурс за тяхната поддръжка и ремонти. Част от тях са предложени за прехвърляне на НКЖИ и БДЖ - ПП по "схемата дълг срещу собственост".

През 2015 г. БДЖ-ТП е сключило 10 договора за отдаване под наем на 10 апартамента в Пловдив, Карлово, Кърджали, Септември, Банско и село Поповица. За две от жилищата в гр. Банско и с. Поповица изпълнителният директор на Холдинг БДЖ е разрешил да се отдадат под наем на хора, които нямат трудов договор с БДЖ-ТП, което е нарушение на правилата. Към края на 2016 г. наемателите на двете жилища дължат на компанията 2112 лв., като през 2017 г. договорите са прекратени след заведени съдебни дела.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес