Независим евродепутат "предизвиква" ЦИК с онлайн подписка

Независим евродепутат "предизвиква" ЦИК с онлайн подписка
Кандидатът за независим евродепутат Атанас Чобанов организира онлайн подписка за събиране на необходимите 10 000 подписа в подкрепа на кандидатурата си за член на европейския парламент на адрес http://www.izbor.eu .

Така той смята да привлече подкрепата на българите в чужбина, които нямат възможност да изпълнят изискването да положат подпис пред член на инициативния комитет за издигане на кандидатурата.

Системата за попълване на данните в сайта (трите имена и ЕГН) е защитена с криптиране, а собственоръчният подпис се изпраща в сканиран вид или се заснема директно в сайта с уеб камера. Сайтът се поддържа от членове на инициативния комитет. Преди да се подпишат, подкрепящите кандидатурата трябва да прочетат и одобрят текст, в който се разяснява подробно за какво ще се използват личните им данни.

Според Чобанов такава подписка има няколко предимства: "Решението за подкрепа е индивидуално, много по-добре информирано и е независимо от външен натиск.Ограничава се възможността за купуване на подписи".

Личните данни са по-добре защитени, тъй като подписващият не вижда личните данни на другите подписали, както се случва с подписката на хартия. Известно е, че отношението към личните данни в България е несериозно и дори престъпно въпреки действащия Закон за защита на личните данни. Дори изборното законодателство и решенията на ЦИКЕП не обръщат внимание на този проблем и даже насърчават неконтролираното разпространение на лични данни, обяснява Чобанов.

Пести се и хартия, тъй като подписката може да бъде предадена във вид на електронна таблица.

Проверката на валидността на подписите по ЕГН-номерата е много по-удобна и бърза, когато подписката е в електронен вид, а не на хартия. Пести се от времето на служителите и от парите на данъкоплатците.

Има риск ЦИКЕП да отхвърли такава подписка, което ще породи юридически спор, ще бъде сезиран ВАС и ще се даде гласност на проблема с дискриминационните условия за българите в чужбина, коментира Чобанов за Mediaool.

Той се позовава на решение N°20 на ЦИКЕП, в което е посочено, че заявленията за гласуване в чужбина могат да се подават и в електронна форма: "Българските граждани, които желаят да гласуват, заявяват това не по-късно от 20 дни преди изборния ден (17 май 2009 г.) в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление. Заявленията се подават лично, чрез писмо или в електронна форма (по факс, чрез електронна поща на сканирано саморъчно подписано заявление) до посолството на Република България в съответната държава (Приложение номер13 от изборните книжа).

В решението на ЦИКЕП за събиране на подписи в подкрепа на кандидатите не е прецизирано в каква форма трябва да са подписите. След като съществува възможност за изпращане в електронна форма на волеизявление, свързано с подготовката на изборния процес, тя би трябвало да се прилага и за друго подобно, смята Чобанов. Няма логика да има два мерки и теглилки за признаване на волеизявлението на избирателя, щом са спазени условията и то е подкрепено със собственоръчен подпис.

Инициативният комитет за издигане на кандидатурата на Чобанов е сформиран на 17 април. Той е от седем души, сред които личат имената на трима журналисти: Любослава Русева от в. "Дневник", Иван Михалев от в. "Капитал" (журналистът, разкрил историята за "Батко") и говорителят на комитета Биляна Пилц. Ядреният "дисидент" Георги Котев и поетът Едвин Сугарев също подкрепят кандидатурата на Чобанов, който беше издател на вестник "Парижки вести", а в момента списва сатиричния сайт "Рога и копита".

Комитетът пробва да се регистрира в ЦИКЕП на 22 април, за да получи легитимно право да събира подписи и пари за кампанията на кандидата, но ЦИКЕП още не се е произнесъл за регистрацията, тъй като изисква да се внесе и депозит от 15 000 лв. Зам-председателят на ЦИКЕП Бисер Троянов обяснил на членове на комитета, че ЦИКЕП ще бави регистрацията до последния ден, когато трябва да бъдат внесени подписите.

Според Чобанов това протакане е незаконно и противоречи на решение номер 10 на ЦИКЕП, в които пише, че не се изисква депозит за регистрация на инициативен комитет. Той е внесъл искане за намеса и, ако ЦИКЕП не се произнесе в 14 дневен срок, ще сезира ВАС за нарушението.

Атанас Чобанов твърди, че разполага с лични средства за депозита, но протестира срещу закона, който не се интересува какъв е произходът на средствата. "За независим кандидат това са 15 000 лева, за партии 50 000 лева, а за коалиции 100 000 лева, които могат да дойдат от тъмния бизнес, без никой да ги проверява. Тези суми ще бъдат "избелени", след като минат през депозитната сметка на БНБ" - посочва Чобанов.

Намерението на инициативния комитет за кандидатурата му е да събере парите прозрачно от дарения, за които се държи отчет онлайн в сайта на кандидата. Там вече са събрани 5000 лв., основно от дарения на българи в чужбина.

Споделяне

Още от България