Никой не иска да обновява жилища в най-бедния регион на Европа

За Северозападния район липсва интерес за проектни мениджъри, за останалите шест беше слаб

Никой не иска да обновява жилища в най-бедния регион на Европа

Новият приоритет на страната ни енергийната ефективност е на път да се провали в най-бедния регион на Европа – Северозападният в България. Причината е, че нито една фирма не подаде документи за участие в поръчката за проектен мениджър. Това стана ясно при отварянето на офертите за шестте планови региона и София.

Без проектен мениджър програмата за обновление на жилищните сгради не може да започне. За останалите региони интересът беше слаб. За всяка от позициите бяха подадени по две оферти, а за Северен централен регион кандидатът е само един.

Най-вероятно ще се удължи срокът за представяне на оферти за Северозападния регион, казаха от Министерството на регионалното развитие.

Обновлението на жилищните сгради се финансира по оперативна програма “Регионално развитие”. Финансовият ресурс по схемата е 63 млн. лв. От тях 12 млн. лв. се дават на Корпоративна търговска банка, която ще отпуска кредити за саниране при лихва от 6.68%.

Кандидатите за проектни мениджъри

София

обединение “Обновен дом за София"

ДЗЗД “Проектни мениджъри за енергийно обновяване - София град"

 

Североизточен район - Варна, Добрич, Търговище, Шумен

ДЗЗД “Си Про Консулт"

ДЗЗД “Проенерджи"

 

Югозападен район - Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник Петрич

обединение “Обновление за енергийна ефективност на жилищни сгради"

ДЗЗД "Супермакт”

 

Южен централен район - Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище

обединение “Енергийна ефективност за жилищни сгради"

консорциум “КИГ -Рувекс"

 

Северен централен район – Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов

ДЗЗД “ЕнЕфект Консулт - Русе"

 

Югоизточен район - Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък

обединение “Дедал - МНС – Консултинг"

"Енерджи Сейвинг" ООД

За проектните мениджъри са предвидени близо 4 милиона лева

За 7-те проектни мениджъри са предвидени б3.6 млн. лв. без ДДС. Ценовите им оферти се очаква да бъдат отворени до 45 дни.

Проектните мениджъри ще движат целия процес – от попълване и събиране на документите за кандидатстване, до приключване на санирането на сградата и отчитането на проекта. Тяхно задължение ще бъде да организират общите събрания, да попълнят необходимите документи, да ги съгласуват с отделните институции, да ги внесат в дирекция “Жилищна политика” на Министерството на регионалното развитие за кандидатстване, да организират обществената поръчка за избор на строителната фирма.

Проектните мениджъри ще събират и аванса от 500 лв., който всяко домакинство трябва да даде, ако иска да се включи в проекта. Капарото е гаранция, че в бъдеще някой от собствениците на жилище в блока няма да реши да се откаже от проекта.

Основният критерий за избор на фирмите е икономически най-изгодна оферта, както и техническите показатели на предложенията. Продължителността на работата на проектните мениджъри ще бъде 32 месеца. От министерството обясниха, че работата на проектните мениджъри ще се оценява и заплаща в зависимост от завършените обновени сгради със субсидия по ОП "Регионално развитие".

В понеделник отварят офертите за енергийно обследване на сградите

В понеделник в Министерството на регионалното развитие ще бъдат отворени офертите за енергийното обследване на сградите. Поръчката отново е разделена на седем позиции - за шестте планови региона и София. Финансирането е за близо 1 млн. лв.

Избраните компании ще направят оценка на техническите характеристики на сградата - дограма, покрив, изолация, ВиК и топлопреносната мрежа. Фирмите ще направят и техническите паспорти на сградите, които според обещанията на Министерството на регионалното развитие ще са бонус за собствениците на апартаментите, защото ще е безплатно.

Очакванията са двете процедури да приключат най-рано през юни и ако няма обжалвания от лятото може да започне набирането на проектни предложения, каза Десислава Йорданова, директор на дирекция “Жилищна политика” в Министерството на регионалното развитие. Дирекцията е бенефициент на средствата по оперативната програма.

Точно преди Разпети петък пък ще бъдат отворени офертите на кандидатите да рекламират обновлението на жилищните сгради. В кампанията ще бъдат похарчени близо половин милион лева, така че санирането да стигне до всяка българска домакиня, както заръча премиерът Бойко Борисов.

Кой може да кандидатства

Не всеки, който живее в панелен блок може да кандидатства по програмата. Помощта е допустима само за блокове в 36 града (виж карето). Освен това те трябва да са най-малко на три етажа с минимум шест апартамента. Възрастта им пък е необходимо да бъде над 12 години. Жилищни сгради строени след 2000 г. няма да се санират.

Задължително ще трябва да се направят две обследвания на сградата – за техническото ѝ състояние и за енергийната ефективност. Те ще са безплатни, защото се финансират безвъзмездно от програмата, обеща Йорданова.

В момента за енергийно обследване на сградите фирмите взимат 2 – 7 лв./кв.м, а за конструктивно обследване – 1.5 – 4 лв./кв.м, по думите на главния архитект на София Петър Диков.

Собствениците на апартаменти и държавата ще делят поравно разходите за проектиране, строителство и надзор. Средно за проект в момента фирмите взимат 8 – 12 лв./кв.м, а за строителен надзор 2 – 4 лв./кв.м, по думите на Диков. За да стимулира столичани да се включат в процеса София ще направи безплатно 12 типови проекта за основните видове панелни сгради, обеща главният архитект. Според него за да се заинтересовани гражданите да се включат е необходимо и разрешителните за строеж да са безплатни, но такъв ангажимент Диков не пое. В момента разрешителното за строеж в София е средно около 10 лв./кв.м.

Средно за всички дейности по проекта едно семейство ще трябва да извади около 5000 лв. на апартамент. Още толкова към тях ще прибави Министерството на регионалното развитие.

Важна подробност е, че собствениците на апартаменти, в които се извършва стопанска дейност – примерно дадени са за офиси, фризьорски салони или магазини, няма да получат безвъзмездна помощ и ще трябва да платят цялата сума за саниране.

Печели първият по време

Понеже финансовият ресурс по схемата е ограничен – около 45 млн. лв. са същинското саниране, предимство ще имат първите подали заявления. Затова докато Министерството на регионалното развитие приключва с процедурите, собствениците на жилища може да започнат подготвителните работи по проекта.

На първо място е провеждане на общо събрание за учредяване на сдружение на собствениците. То е задължително условие за да получите финансиране. На общото събрание трябва да изберете и лицето, което ще бъде връзката с проектния мениджър. Това може да е и домоуправителят на блока, стига да се съгласи. След това сдружението трябва да се регистрира в общината.

Съберете аванса от 500 лв. от всеки апартамент. Той е задължителен за да се включите в проекта. Парите може да внесете по сметка в търговска банка. Наличието на сметка на името на сдружението е задължително, защото по нея ще се превежда безвъзмездната помощ.

Решете проблема с неплатежоспособните съседи и необитаеми апартаменти, съветват от регионалното министерство. Досегашният опит показва, че винаги има поне едно такова жилище в блока. Решението е да помете вноската за това жилище, проявявайки солидарност, призовават от ведомството на министър Лиляна Павлова.

Срокът за подаване на документите ще бъде две години. Кога започва приема, ще разберете допълнително, защото във всеки от 36-те града ще има специална пресконференция за осведомяване на населението. Засега от МРРБ не искат да се ангажират с конкретна дата.

Не се притеснявайте, ако вашия проект бъде одобрен, но се окаже че парите от безвъзмездната помощ вече са изчерпани. Усилията ви няма да бъдат напразни, защото ще попаднете в резервен списък. Така при първото освобождаване на ресурс ще получите финансиране.

Рисковете пред програмата

Макар всичко да изглежда добре структурирано и подредено има редица рискове пред програмата. Най-големият е с осигуряването на съфинансирането от 50% от живеещите в блока.

Според главния архитект на София Петър Диков финансовият ангажимент на гражданите трябва да бъде намален до не повече от 20%. Зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков обаче контрира, че България е постигнала най-голямата безвъзмездна помощ от всички 27 страни членки в ЕС и по-голям дял е немислим.

Единственото решение е възможността да се тегли колективен кредит от името на етажната собственост, смята Цвета Наньова, която беше ръководител на пилотния проект по ПРООН. Този модел е бил изпробван с една жилищна сграда, където е имало проблем с неплатежоспособни собственици и е показал, че работи, твърди тя.

Другият риск е самото обновление на сградата. Въпросът е доколко българските строители са готови да работят в специфични условия, в каквито не са работили никога досега. Цялостния ремонт на сградата ще става в рамките на четири – шест месеца, като на обекта строителите ще бъдат притеснявани и ще трябва да се съобразяват със живеещите в апартаментите. Според арх. Диков ще е необходимо специално обучение и облекло за строителите съобразено с новите условия.

Дали ще заработи програмата и ще има ли опашка от кандидати предстои да видим. За сега е сигурно само, че реално процесът по обновление на сградите ще започне на последната – седма година от плановия период 2013 г. А ефектът от нея до 2020 г. се очаква да бъде спестената енергия, която се произвежда сега от един атомен реактор в АЕЦ “Козлодуй” годишно.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?