Никола Филчев официално е съветник на главния прокурор

Никола Филчев, снимка БГНЕС

Бившият главен прокурор Никола Филчев влезе в новосъздадения експертен съвет към настоящия началник на държавното обвинение Иван Гешев. От съобщението на прокуратурата се разбира, че съветът ще помага на Гешев да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори и следователи. Това е основното конституционно правомощие на главния прокурор.

Съветът се състои от юристи с огромен опит. В неговия състав е и последният главен прокурор преди демократичните промени – Васил Мръчков. През последните 30 години Мръчков помагал в експертно качество на правната комисия в Народното събрание.

Мандатът на Никола Филчев в прокуратурата приключи в началото на 2006 година. Три години по-късно България бе осъдена пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург по делото "Колеви срещу България".

Съдът в Страсбург призна очевидното, че главният прокурор в България е недосегаем и няма кой да го разследва при съмнения за извършено престъпление. Повод за присъдата на магистратите в Страсбург стана делото за убийството на върховния прокурор Николай Колев.

Вече 11 години България отказва да изпълни присъдата на съда в Страсбург и да премахне недосегаемостта на главния прокурор. Изводите на съда в Страсбург се отричат от сегашния главен прокурор Иван Гешев.

Никола Филчев бе един от най-ярките публични лобисти избора на Гешев за главен прокурор. Другият активист за назначаването на Гешев, който влиза в съвета, е бившият шеф на Сметната палата Валери Димитров.

В експертния съвет ще влезе и бившият заместник-главен прокурор Валери Първанов, който заемаше тази позиция по времето на Борис Велчев и Славка Славова. Другият дългогодишен висш прокурор е Славка Славова.

Съставът на експертия съвет, както е представен от прокуратурата:

Проф. д.ю.н. Васил Мръчков - главен прокурор на Народна Република България в периода 1987 - 1989 г.;

Проф. д-р. Никола Филчев - професор по наказателно право; главен прокурор на Р. България в периода 1999 - 2006 г.; преподавател по наказателно право в Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство;

Проф. д-р Момяна Гунева - професор по наказателноправни науки; преподавател и програмен координатор на съвета по публично правни науки в Бургаския свободен университет; член на Правния съвет на Президента;

Проф. д-р Валери Димитров - професор по административно право и доктор по финансово право; председател на Сметната палата за периода 2005 - 2014 г.; преподавател по финансово и банково право в Университет за национално и световно стопанство;

Проф. д.ю.н. Георги Митов - доктор на юридическите науки и професор по наказателнопроцесуално право; преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" и ВТУ "Св. Св. Кирил и Методи"; декан на Юридическия факултет на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методи";

Проф. д.ю.н. Костадин Бобев - професор по криминалистика и доктор по юридически науки; преподавател в Бургаски свободен университет и Югозападен университет "Неофит Рилски"; дългогодишен директор на Научноизследователски институт по криминалистика и криминология;

Проф. д-р Христина Балабанова - професор по административно право и административен процес; декан на Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство;

Проф. ик.н. Гошо Петков - доктор по психология, доктор на науките, преподавател в програми на специалност "Национална сигурност"; преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии;

Доц. д-р. Ива Пушкарова - специализирала английско и европейско право; преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" и Академията на МВР по наказателноправни науки; преподавател в Националния институт по правосъдие; експерт по наказателно право и правата на човека към Съвета на Европа, Европейската комисия, специализирана в изготвянето на експертизи на ефективността на законодателството и правните норми в Република България;

Доц. д-р Маргарита Златарева - съдия в Конституционния съд на Република България в периода 1997 - 2006 г.; доктор по право и доцент по граждански процес, специализирала банково и конституционно право; преподавател по гражданско процесуално право;

Проф. д-р Габриела Белова - професор по международно право и международни отношения; зам. декан на Правно – историческия факултет в Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград; ръководител катедра "Международно право и международни отношения" при Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград; преподавател по Международно публично право и международни спорове и конфликти;

Гл.ас. д-р Павел Смолички - доктор по право; главен асистент в Юридическия факултет при Университета по национално и международно стопанство, катедра "Наказателноправни науки"; преподавател в УНСС по наказателен процес, наказателно-изпълнително право и основи на правото;

Гл. ас. д-р Ивайло Цонков - преподавател по наказателнопроцесуално право в СУ "Св. Климент Охридски"; член на Консултативния съвет по законодателството към Председателя на 40-то Народно събрание;

Гл. ас. д-р Капка Георгиева - доктор по право; съветник в политическия кабинет на зам. министър-председателя по правосъдна реформа и борба с корупцията в периода 2017 - 2019 г.; директор на дирекция "Отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност" в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в периода 2006 - 2012 г.; преподавател по административно право, международно административно право и бежанско право в СУ "Св. Климент Охридски";

Валери Първанов - зам. - главен прокурор за периода 02.08.2006 - 17.01.2013 г.;

Славка Славова - дългогодишен прокурор във ВКП; заемала длъжност - завеждащ отдел "Административен" във ВКП;

Георги Илиев - дългогодишен следовател по дела от висок обществен интерес и с фактическа и правна сложност; изпълнявал длъжност - ръководител на звеното за превенция и разследване на терористични актове в Национална следствена служба;

Румен Киров - завеждащ специализиран отдел "Стопански престъпления" – Национална следствена служба; завеждащ специализиран отдел "Международно сътрудничество, обучение и разследване трафика на хора и пране на пари" в периода 2007 - 2014 г.

Споделяне

Още от България