Нищожност на енергийните сделки след юли 2002 г. иска “Атака”

Законопроект за одържавяване на приватизирани обекти от енергийния отрасъл след юли 2002 г., внесе в Народното събрание парламентарната група на “Атака” във вторник.

Аргументът за възстановяване на държавната собственост върху тези енергийни обекти е, че Министерски съвет е приел на 11 май 2002 г. енергийна стратегия, в която е записано, че допълнително следва да се разработи стратегия за приватизацията на отрасъла, който търпи сложни промени.

Такава обаче не е приета, заради което всички приватизационни сделки в енергетиката след юли 2002 г., когато енергийната стратегия е била одобрена от парламента, са нищожни.

Споделяне

Още от Бизнес