Ниският долар няма да се отрази на българската икономика

Г-н Ганев, как ще се отрази обезценката на долара на българската икономика?

Никак. Курсът на долара може да се отрази по-драстично на икономиката чрез някакви външнотърговски обороти, а те са предимно в евро. Ако включим към стоките и услугите ще видим, че няма особена промяна, защото те са основно транспортни и туристически и клиентите са предимно от Европа, които се договарят в евро. Ако има някакво влияние то ще е най-вече по отношение на горивата и на някои суровини, които се котират в долари и които ще се внасят малко по-евтино. Евентуално може да пострада нашия износ на пазари, където стоките са в долари, но те не са много и големи - може би Турция в известна степен и САЩ. Но като гледам данните, износът ни и за двете страни нараства, което означава, че не губим конкурентноспособност.

Какво означава този курс на долара за външния държавен дълг?

Тази част от него, която е деноминирана в долари, ще спада в левово изражение, и ще продължи тенденцията от последните две години част от намаляването на външния дълг да се дължи на благоприятния валутен курс.

Очакването ми е, че е достигнато някакво дъно и долара няма да падне под 75 евроцента за долар, защото в този момент ще стане твърде изгодно да се заемат доларови позиции и хората ще почнат да купуват.

Спада на долара в последните две седмици не е толкова драстичен, колкото в периода за цялата минала година. Да не забравяме, че в началото на 2003-та курсът започна с 1.90 лв. за долар и стигна до 1.60 лв.. Това, което става от две седмици насам, е спад от 1.60 лв. на 1.53 лв., което не е кой знае колко драстично, ако курсът се стабилизира на това ниво.

Смятате ли, че сега е изгоден момент за една операция по дълга?

Аз лично не смятам, че активното управление на публичния дълг е добра идея. Но от друга страна знаем много добре, че сегашното правителство има пълния демократичен мандат да извършва такова нещо, защото то беше заявило най-честно, че иска активно да управлява дълга и българския гласоподавател му даде този мандат.

Така че биха могли да направят сделка.

Доколко сегашният момента е подходящ, при изключително ниския курс на долара и с доста ниския LIBOR, не мога съвсем категорично да заявя. Защото това би се оправдало, ако доларът и LIBOR се покачат, което може да не стане за известен период от време. При предишната замяна се разчиташе именно на това - LIBOR да се покачи, а долара да остане силен - но то не се случи.

Още от Бизнес