Нито едно предложение на опозицията не влезе в бюджета

Нито едно предложение на опозицията не влезе в бюджета

Нито едно предложение, направено от депутати от дясната опозиция, не бе прието при обсъждането и гласуването на тестове от проектобюджета за следващата година, което се проведе на извънредно заседание на парламента във вторник.

Традиционно в последните години второто четене на държавния бюджет се извършва в последните дни на годината и обикновено отнема поне седем-осем часа непрекъсната работа в пленарната зала. Депутатите бързат и защото до края на работната седмица остават три дни, един от които може да не бъде присъствен за парламента поради започващия в четвъртък традиционен мюсюлмански празник и наближаващите коледни празници.

И при обсъждането и гласуването на бюджета за 2008 г. традицията не бе нарушена. Текстовете от проектобюджета бяха приемани само с гласовете на мнозинството, защото опозицията отказа да подкрепи както философията и структурата на бюджета, така и заложените в него разчети. В отговор управляващото мнозинство не прие нито едно от многобройните предложения, направени от десни депутати и отхвърлени още от водещата бюджетна комисия. В първия част от дебатите в пленарната зала присъства премиерът Сергей Станишев, финансовият министър Пламен Орешарски и неколцина от останалите министри.

18.3 млрд. лв. приходи, 17 млрд. лв. разходи, 1.3 млрд. лв. излишък

18.3 млрд. лв. са заложените приходи, а разходите, включително трансферите към общините и вноската в бюджета на ЕС (около 660 млн. лв.) са 17 млрд. лв. Планираният излишък е в размер на 1.3 млрд. лв. или 3% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Данъчните приходи са планирани да бъдат 16.7 млрд. лв., а неданъчните – 1.55 млрд. лв. Приходите от корпоративен данък са 2.1 млрд. лв., от доходни данъци на физическите лица – 2.15 млрд. лв., от ДДС – 8.2 млрд. лв., от акцизи – 3.8 млрд. лв., от мита – 195 млн. лв.

Заложените разходи са 10 млрд. лв., от които за капиталови разходи са предвидени 2.1 млрд. лв. От тях 2 млрд. лв. са за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт.

Трансферите са за 6.3 млрд. лв., от които субсидиите за общините са 271 116 500 лева, от които за общините са 1.9 млрд. лв., за ДОО – 2.7 млрд. лв., за НЗОК – 234 млн. лв.

Заложен е резерв за непредвидени и неотложни разходи от 489 млн. лв., от които – за структурни реформи – 109 млн. лв., за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия – 80 млн. лв., за фискална устойчивост – 300 млн. лв.

От опозицията настояха в бюджета да се запишат повече приходи и обвиниха управляващите, че нарочно занижават приходната част, за да остане голям бюджетен излишък, който на края на годината да бъде разпределян "по целесъобразност".

Йордан Бакалов от ОДС поиска да се заложат повече средства в приходната част на бюджета от акцизи и от ДДС и да се намалят разходите за издръжка на администрацията. Предвидени са 360 млн. лв. приходи от приватизация, а само с

продажбата на БМФ те ще бъдат преизпълнени, каза Бакалов и поиска да се заложат по-високи приходи от приватизация. Същото предложи и Асен Агов от ДСБ, който каза, че приходната част спокойно може да се увеличи с 1 млрд. лв. Мартин Димитров от ОДС отбеляза, че заложените приходи показват, че управляващите и догодина нямат намерение да приватизират "Булгарбатак", който отива към фалит.

Лидерът на ДСБ Иван Костов посочи, че за поредна година от ДСБ предлагат да има дебат за разходната част, за която разчетите са подценени. Подценени са прогнозата за БВП за 2008 г., ръстът на инфлацията и влиянието на цената на суровия петрол, каза бившият премиер.

"Повече разходи – повече опасна ликвидност на пазара"

Според финансовия министър Пламен Орешарски тезите за подцененост на разходите не са издържани експертно. Да се настоява за допълнително вливане на ликвидност в системата на пазара противоречи на теоретичните модели, каза той. "Съветвам всеки критик да си отговори на въпроса каква би била политиката на една централна банка в тези условия и дали няма да изтегли чрез свои инструменти ликвидност, няколко пъти по-голяма от реализирания излишък", каза Орешарски. "Вероятно щеше да го направи или щеше да бъде заставена да го направи от Европейската централна банка", пусна в ход "външната заплаха" министърът.

Тази година за първи път премахваме лошата бюджетна практика да задържаме 7 или 10% от разходите на ведомствата до последния месец на годината, каза още Орешарски. Той обясни, че е предвиден централен буфер за непредвидени разходи, който е двойно по-малък от 10-те процента задържани разходи. По думите на министъра не е целесъобразно допълващо разпределяне на този буфер в контекста на целите, за които е създаден. Нормално е да се въздържим да го разпределяме, както е и записано в проектобюджета, поне за първите 9 месеца, посочи Орешарски.

Не бе прието искането на Евдокия Манева от ДСБ за заделяне на повече средства в бюджета, което да спомогне да се увеличи със 100 млн. лв. усвояването на средствата от еврофондовете за околната среда.

Отхвърлено бе и искането, внесено от Алиосман Имамов (ДПС) да се уваличат със 147 млн. лв. на парите за земеделските стопани. Същото поискаха и депутати от БНС.

55 млн. лв. ще са разходите на НС, 18 млн. лв. - на Сметната палата

55 млн. лв. са одобрените разходи на Народното събрание, гласуваха още депутатите. разходите на Сметната палата са 18.6 млн. лв. В бюджета на Комисията за финансов надзор за следващата година са заложени приходи в размер на 3.1 млн. лв. и разходи от 9.3 млн. лв.

Парламентът определи в бюджета на държавните органи, министерствата и ведомствата приходите да са малко над 1 млрд. лв. , разходите – 6.4 млрд. лв.

Президентската администрация получава субсидия от 6.8 млн. лв. Предвидената държавна субсидия за Конституционния съд е 2. 445 млн. лв. Националното радио получава 47 млн. лв., а националната телевизия – 66.7 млн. лв.

385 млн. лв. са разходите на съдебната власт

385 млн. лв. са одобрените от парламента във вторник разходи на съдебната власт, записани в държавния бюджет за следващата година. За Висшия съдебен съвет (ВСС) са определени бюджетни разходи от 4.8 млн. лв., за Върховния касационен съд – 13.9 млн. лв., за Върховния административен съд – 9.8 млн. лв., за прокуратурата - 104 346 000 лева, за Националната следствена служба – 8.9 млн. лв., за Инспектората към ВСС – 600 хил. лв. Предвидените в бюджета приходи от съдебни такси са в размер на 45.8 млн. лв. За капиталови разходи на съдебната власт в бюджета са заложени 10 млн. лв., а резервът за неотложни и непредвидени разходи е 600 хил. лв. За заплати и възнаграждения са предвидени 214 млн. лв.

Детски надбавки ще се отпускат при доход 300 лв. на член от семейството

Средномесечният доход на член от семейство за получаване на помощи за деца ще бъде 300 лева, записаха депутатите в преходните е заключителни разпоредби на законопроекта за държавния бюджет за следващата година.

Еднократната помощ за дете ще бъде 25 лв., а при бременност – 150 лв., еднократната помощ за раждане на първо дете ще бъде 250 лева, за второ дете - 600 лева, а за всяко следващо - по 200 лева.

Отхвърлено беше предложението на Донка Михайлова и Петър Мръцков от левицата месечните помощи за близнаци да бъде по 60 лв. за дете. Не беше прието и предложението на Маргарита Панева и Ива Станкова (Коалиция за България) месечната помощ за второ дете да бъде не 25, а 40 лева.

Парламентът реши максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2008 г., да е 3.44 млрд. лв. Държавният дълг не може да надхвърли 11.8 млрд. лв. в края на следващата година. Минималният размер на фискалния резерв трябва да е 6.8 млрд. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?