Нивите стават все по-предпочитана инвестиция заради евросубсдиите

Земеделци купуват парцели разсрочено за комасация на терените си

Нивите стават все по-предпочитана инвестиция заради евросубсдиите

Увеличените евросубсидии за фермерите в комбинация с ръста на доходността от ниви спрямо изключително ниските банкови лихви и стремежът на стопаните да уедряват земите си продължават да движат нагоре пазара на земеделска земя. В резултат фермерите търсят гъвкави схеми и алтернативни начини за купуване на поземлени имоти, с които да могат да кандидатстват за подпомагане. За тази година предвидените средства за директни плащания за площ и по различните програми са в размер на 2.91 млрд. лв., което е с над 400 млн. лв. повече в сравнение с 2017 г.

Голяма част земеделските производители търсят финансиране чрез специализирани земеделски кредити, а други се насочват към търсене на земя, която да плащат на вноски, каквато възможност дава българската компания за управление на земеделски активи "Агрион Инвест". Дружеството предлага земя в цялата страна на разсрочено плащане за срок от 3 години без първоначално самоучастие. Това сериозно облекчава по-дребните производители, които могат да уедрят земята си, без да нарушават паричните си потоци и финансово планиране. От "Агрион" уточниха, че предлагат земя на изключително атрактивни цени от 300 лв. за дка, а пълната информация за големината на парцелите, местоположението и цената им може да бъде открита на сайта на компанията.

"Покупката на земя е отлична възможност за земеделските стопани да окрупнят парцелите си и да разширят стопанствата си", твърдят от мениджмънта на компанията. Комасацията увеличава производителността, намалява разходите и води до по-ефективно и модерно земеделие. Окрупняването на терени е важно и за формирането на по-добра цена на земеделските площи. Комасираните имоти държат доста по-висока цена в сравнение със средната за даден регион и собствениците ѝ могат да спечелят значително повече, ако в последствие решат да я продават. Експерти припомниха, че един от най-големите проблеми в българското земеделие е разпокъсаността. Земеделската земя в страната ни е около 52 млн. дка, но тя е раздробена на близо 25 млн. парчета. Средният размер на земеделските терени у нас е едва 5.5 дка.

За 2016 г. осреднената цена на декар в България е около 761 лв., като за последните шест години стойността и се е увеличила тройно, сочат данните на Националния статистически институт. Очакванията са трендът да се запази и през следващите няколко години и годишното оскъпяване да е в рамките на 4-5%.

Засилен интерес към земеделска земя се наблюдава и от инвеститори, които търсят нискорискови инструменти и добра доходност за вложенията си. Все повече хора гледат на поземлените имоти като на инвестиционен актив. Земеделската земя може да донесе близо 10% доходност на година. За сравнение приходите от банковите депозити са много под 1%. Нивите са предпочитани, тъй като имат слаба зависимост от икономическите и политическите процеси и от друга страна ниска волатилност към традиционни класове инвестиционни активи. При земята не се наблюдават резки скокове и спадове както при недвижимите имоти, на каквито станахме свидетели последните години.

Споделяне

Още от Бизнес