Ноемврийски разходи свиват бюджетния излишък до 2.3 млрд. лв.

Ноемврийски разходи свиват бюджетния излишък до 2.3 млрд. лв.

По-високи разходи заради традиционните за края на годината и на строителния сезон  плащания по инфраструктурни и инвестиционни проекти стопиха през ноември натрупания дотогава бюджетен излишък до 2.321 млрд. лв. или 2.3 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. Това сочат обявените от финансовото министерство данни за изпълнението на бюджета към 31 октомври и прогнозата за периода до края на ноември. Очакванията са положителното салдо да се изразходи окончателно през декември предвид заявеното от ресорния министър Владислав Горанов намерение държавната хазна да приключи на нула в края на 2017 г.

 В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните и осигурителните приходи. В Същото време обаче се влошава салдото по сметките за средства от ЕС спрямо година по-рано, когато обаче България получи грантове заради за извършени разходи по оперативните програми в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 година.

От Министерството на финансите отбелязват, че традиционно част от планираните разходи се концентрират в последните месеци на годината заради приключването на строежи с пари от бюджета, повишаване на социалните разходи в есенно-зимния сезон и оскъпяване на издръжката.

Приходите и помощите в бюджета към ноември 2017 г. се очаква да бъдат 31.8953 млрд. лв. (90,0 % от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 93,5 % от разчета за годината, като съпоставени със същия период на предходната година те нарастват с 2.3899 млрд. лв. (8.5%). Постъпленията от помощи към края на месец ноември са по-ниски спрямо същия период на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 46.9 %.
  
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 29.5743 млрд. лв., което е 80.4 % от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са  27.6189 млрд. лева. Увеличението спрямо преди година е заради вдигането на пенсиите през юли 2016 г. и през юли 2017 г., както и увеличените на две стъпки през юли и октомври тази година минимално пенсии. Принос има и ръстът на разходите за осигурителните вноски за пенсия.

 

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес