НОИ изпраща лично писмо до всеки, навършващ години за пенсия

Около 83 000 души ще получат уведомление от института през тази година

НОИ изпраща лично писмо до всеки, навършващ години за пенсия

За първи път Националният осигурителен институт (НОИ) започва изпращането на персонални уведомителни писма до всички хора, които през 2018 г. ще навършат изискуемата от закона възраст за пенсиониране. Лични писма се очаква да получат около 83 000 души, които тази година ще навършат необходимата възраст за пенсиониране. В зависимост от това дали отговарят и на другото условие за пенсия – да имат определени години стаж, те ще могат при желание да си подготвят документите от по-рано, така че пенсията им да бъде отпусната по-бързо.

Предварителното уведомяване се прави за първи път въз основа на промяна в Кодекса за социално осигуряване и важи само за хората, на които им предстои да излязат в пенсия, но не и за тези, възползвали се от правото на ранно пенсиониране.

Промяната изисква НОИ да информира хората не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за пенсиониране, за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година.

През 2018 г. жените придобиват право за пенсиониране при навършена възраст 61 години и 2 месеца и при наличие на 35 години и 6 месеца осигурителен стаж. За мъжете условията са да имат навършени 64 години и 1 месец и придобит 38 години и 6 месеца осигурителен стаж.

НОИ напомня, че само навършването на изискуемата възраст не е достатъчно условие за придобиване право на пенсия. Необходимо е да са изпълнени и двете изисквания - за навършена възраст и за придобит изискуем осигурителен стаж. Тоест, получаването на уведомителното писмо, не означава, че човек автоматично може да се пенсионира.

Очаква се предварителната информация да осигури време и спокойствие на хората при подготовката на документите за пенсионирането им и да облекчи пенсионното производство.

В уведомителното писмо присъства и основна информация за документите, които се представят заедно със заявлението за отпускане на пенсия.

Всяка пенсия се отпуска от датата на придобиване на правото на пенсия, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата, а ако това е направено след изтичане на 2-месечния срок - от датата на подаване на заявлението.

Националният осигурителен институт препоръчва на осигурените лица да се снабдят с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Такъв код те могат да получат във всяко териториално поделение на институцията.

ПИК предоставя лесен и удобен начин за ползване на редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ. Персоналният код позволява на потребителите да проследят осигурителната си история в регистъра на осигурените лица, както и да изчислят прогнозния размер на бъдещата си пенсия.

Споделяне

Още от България