НОИ предлага четири нови електронни услуги

НОИ предлага четири нови електронни услуги

Националният осигурителен институт (НОИ) допълва списъка си с електронни услуги с четири нови.

Първата услуга е за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия и добавка за ползване в друга държава. С издаденото удостоверение лицата доказват при необходимост получения доход от пенсия и добавка за определен период от време пред компетентни институции в други държави, съобщиха от НОИ.

Друга нова услуга е за издаване на удостоверение за месечен размер на получаваните суми за пенсия и добавка за ползване в друга държава. Този документ може да послужи на лицата за доказване при необходимост на месечния размер на получаваната сума от пенсия и добавка пред компетентни институции в други държави.

Тези две услуги се отнасят за издаване на удостоверения от дирекция „Европейски регламенти и международни договори” (ЕРМД) или териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията и добавката.

Третата услуга е за издаване на удостоверение за обстоятелството, че лицето не е пенсионер. Това е само от компетенциите на дирекция ЕРМД в НОИ. Така лицата с настоящ адрес на територията на други държави доказват обстоятелството, че не получават пенсия, отпусната по законодателството на България.

Трите електронни услуги са платени съгласно тарифата на услугите в НОИ, като цената е за един брой удостоверение.

Изплащането на неполучена пенсия от починал пенсионер също ще бъде възможно чрез подаване на заявление по електронен път от наследниците към съответното териториално поделение, изплащало пенсията на починалото лице или дирекция ЕРМД на НОИ. Изплащането в чужбина на неполучена пенсия от починал пенсионер е възможно само в държави-членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и на Швейцария, както и в държави, с които Република България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване. Тази услуга е безплатна.

При подаване на електронно заявление за съответната услуга, то трябва да се подпише от заявителя с квалифициран електронен подпис или да се въведе персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ. В случай че към заявлението се прилага пълномощно, изготвено в друга държава, същото следва да е заверено с апостил или легализирано по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, посочват от НОИ.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?