НОИ пуска три нови електронни услуги

От понеделник Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка с електронни услуги, предлагани през интернет страницата на институцията, с три нови програмни продукти.

Всички осигурени вече могат по електронен път да подават заявление за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия и добавка за избран от тях период. За изпращането на заявлението се изисква електронен подпис или ЕГН и персонален идентификационен код издаден от НОИ.

На потребителите на осигурителна информация е предоставен достъп до две нови справочни услуги. "Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи“ дава възможност на осигурителите и самоосигуряващите се да получават детайлна информация за осигурените от тях лица. Чрез нея те лесно ще могат да следят етапите и състоянието, до което е достигнала обработката на документите, представени от тях в териториалните поделения на НОИ.

"Преизчисляване на стаж към трета категория труд" е другата нова е-услуга от групата на справките, информират от НОИ. Тя е в помощ както на работодателите и служебните лица, преценяващи правото и изготвящи документите за пенсиониране, така и на самите осигурени. След въвеждане на продължителността на положения труд по съответните категории в години, месеци и дни, системата прави автоматично преизчисляване на данните според нормативните изисквания към трета категория труд.

Услугите са достъпни чрез рубриката "Е-услуги" в сайта на НОИ.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?