НОИ ще издава през интернет и справки от пенсионни досиета

Четири нови електронни услуги добави Националният осигурителен институт на интернет страницата си в петък. Две от тях позволяват дистанционно издаване на документи, свързани с пенсионното обслужване, а другите две са насочени към гражданите, които желаят да се възползват от правото си за получаване на обезщетение за безработица от друга държава-членка на Европейския съюз.

 

Онлайн вече ще може да се подава заявление за издаване на удостоверение на наследниците на починал пенсионер. Документът се представя пред банката и показва до кой месец включително починалият е имал право на пенсия.

 

По електронен път ще може да се попълни и заявление за получаване на копирани и заверени документи от пенсионно досие, които доказват пред други институции факти и обстоятелства, свързани с положения осигурителен стаж, осигурителния доход, както и други факти, свързани с осигурителния процес или полагащата се пенсия на съответния човек.

 

Втората група нови електронни услуги включва заявлението за удостоверяване на осигурителни периоди от България за друга държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, както и заявление за предоставяне на информация от България за друга държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария за членовете на семейството на безработно лице.

 

Новите електронни услуги на НОИ са достъпни за потребителите на интернет страницата на института след попълване на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), който се издава от териториалните поделения на осигурителния институт в страната. За доказване на самоличността на потребителя на сайта може да се използва и електронен подпис.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?