НОИ ще изплаща майчинските за фирми в ликвидация

Националният осигурителен институт ще изплаща парични обезщетения за временна нетрудоспособност или болест, както и обезщетения за бременност и майчинство, когато работодателят е в несъстоятелност или ликвидация. Условието осигурителният институт да плаща е работодателят да внесе осигурителните вноски само за тези случаи, реши правителството.

С промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за отпускането на инвалидна пенсия вече не е необходимо да се представя документ, че лицето е преустановило трудова дейност.

Промените въвеждат и задължително осигуряване за лицата, работещи на изборни длъжности или с духовни звания в различните вероизповедания. За тях също ще важи минималния осигурителен доход.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?