Нормативни неразбории оставят извън закона малките ВЕЦ

Прокуратурата иска правителството да реши проблема със заварените случаи и бъдеща регулация

сн: Архив

Върховната административна прокуратура (ВАП) е открила редица нормативни неразбории с разрешителния и вещно-правния режим при изграждане на водноелектрически централи по коритата на реките, поради което голяма част от тях на практика са извън правните рамки. Тя също така е наредила на правителството да предприеме мерки за решаване на проблемите със заварените случая и да предложи законови или нормативни промени, които да урегулират процеса в бъдеще. Това става ясно от прессъобщение на ВАП, публикувано в сряда.

По сигнал за незаконосъобразно издаване на разрешителни за изграждане на руслови и деривационни водноелектрически централи (ВЕЦ) административната прокуратура е извършила проверки на всички 170 такива малки хидроцентрали в страната.

Реално проверката тръгна след разследване на Нова телевизия за нарушения при строежа на минивецовете. Според него около 140 малки ВЕЦ са построени незаконно от политици, техните деца или приближени, тъй като държавата не им е отстъпила правото за строеж на съоръженията в коритата на реките и прилежащите им терени.

Реално прокурорската проверка потвърждава тези изводи. ВАП съобщава, че са установени случаи на изградени руслови ВЕЦ във води и терени публична държавна собственост, за които собствениците им нямат документ от държавни органи, че им се разрешава строителството в публични държавни имоти. В същото време този документ е необходим за съгласуване и одобряване инвестиционните проекти, по които съответните регионални дирекции на строителния контрол да издадат разрешение за строеж.

Установено е, че има нормативни пропуски по уреждането на целия процес по предоставянето на отстъпеното право на строеж, за което сега то прокуратурата настояват регионалното, енергийното и екоминистерствата да излязат с предложения как да се реши проблемът със съществуващите беззаконни минивецове, каквито реално са почти всички, и да се регламентира въпросът с бъдещите такива съоръжения.

За изход от ситуацията вече е създадена междуведомствена работна група от представители на трите посочени министерства и Дирекцията за национален строителен контрол. Тя трябва да прегледа нормативната уредба за строежа на руслови централи и да анализира фактическото и правно състояние на вече изградените водни централи в речните корита. Групата трябва също така да предложи варианти за уреждане на вещно-правните отношения между инвеститорите и държавата, както и при необходимост да бъдат изготвяни предложения за изменение на съществуващата правна уредба.

За работата на тази група в началото на април съобщи и регионалният министър Николай Нанков, след като жители на пострадалата от порой община Хайредин се оплакаха, че ги е наводнила съседна новоизградена ВЕЦ.

Сега той е информирал Върховната административна прокуратура, че се предвижда в действащата нормативна уредба да се запишат превантивни текстове, които да не допускат издаване на разрешения за строеж на руслови ВЕЦ на инвеститори, които не са собственици или на които няма законно учредено право на строеж в чужд имот.

Паралелно ще се търсят възможности за уреждане на вещно-правните отношения между инвеститорите и държавата по отношение на заварените отношения, посочват от ВАП, но не става ясно дали вече се обмислят някакви варианти.

Споделяне

Още от Бизнес