Норвегия ни предлага риба срещу вино

Норвегия ни предлага риба срещу вино

Норвегия за внася у нас риба, а България да изнася за там вино, е предложила посланикът на Норвегия у нас по време на среща с министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов в четвъртък.

Към момента определено се наблюдава тенденция на повишаване на обмена на стоки, в това число земеделски, бе посочено по време на срещата, но и двете страни изразиха готовност да се потърсят начини за увеличаване на търговията помежду им.

„Ние ще ви продаваме риба, а вие на нас – вино”, заяви Скарстейн, а Найденов се съгласи.

Обсъдена бе и Общата селскостопанска политика на ЕС. Въпреки че Норвегия не е член на Евросъюза, на заседанията на земеделските министри и министрите по рибарство на ЕС често се поставят на разглеждане въпроси, свързани с улова на риба в Северно море. Тогава позицията на страната като външна територия е от особено значение при определянето на квотите за риболов в Атлантически океан.

Скарстейн коментира, че страната ѝ се старае да приема и спазва квотите за риболов там, а Найденов допълни, че България също трябва да спазва ограничения за улова на калкан в Черно море.

В последните години квотата ни се намалява, което предизвиква недоволството на страната.

Търсим подкрепа при определянето на размера на разрешените количества на базата на научен подход.

Споделяне

Още от Бизнес