Нов български университет обявява конкурс за Награда за гражданска доблест “Паница” за 2007 г.

Наградата за гражданска доблест “Паница” се присъжда от учреден с дарение на Димитър Паница Фонд към Настоятелството на Нов български университет. Лауреатите на Наградата получават специална грамота, плакет и 10 000 лв.

Наградата се присъжда на личности, които служат за достоен пример за обществено поведение и с дейността си утвърждават ценностите на високия обществен морал и почтеност, на обществения диалог, хуманизъм и толерантност, като така допринасят за позитивна обществена промяна на местно или национално ниво.

Лауреатите на Наградата имат значителен принос за развитие на демокрацията и гражданското общество, постигнат с убеденост, самоотверженост и вдъхновение. Лауреатите са личности, които с упоритост и последователност успяват да променят живота на хората около тях, често с малкото, което имат и въпреки очакванията и предположенията на другите.

Кандидатури за Наградата могат да предлагат граждани, групи граждани или юридически лица, регистрирани съгласно действащото в България законодателство. Пълният текст на Статута на Наградата и Формуляр за номиниране на кандидати можете да намерите на: www.nbu.bg/panitza или http://www.fdbfoundation.org/

Краен срок за номиниране на кандидати – 31 май 2007 г.

Изпратете формуляра и описаните в него документи на адрес: Нов български университет, отдел “Планиране и развитие”, офис 223, ул. Монтевидео 21, София 1618.

За допълнителна информация:

тел. (02) 811 0223; [email protected]

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?