Нов индекс БГ- 40 ще стимулира фондовата търговия

За по-добро анализиране на капиталовия пазар се въвежда нов ценови индекс на фондовата борса БГ-40, коментира в предаването "Бизнеспул" на Радио Нова Европа Маньо Моравенов, директор на "Търговия и надзор" на Българската фондова борса (БФБ). Все повече интереси се съсредоточават на финансовия пазар и БГ-40, който ще бъде създадан по среднопретеглените цени на акциите на 40 български дружества, ще дава по-добри алтернативи за анализ на пазара от сегашния борсов индекс SOFIX, където са включени само 13 компании, са аргументите на БФБ за въвеждането на новата формула.

Предвижданията са дружествата, които ще образуват БГ-40, да са най-ликвидните на българския капиталов пазар, обяснява в. "Дневник". Кой ще влезе в списъка ще се избира според броя на сделките с акциите на дружествата през последните шест месеца. На такъв период от време ще се актуализират компаниите, формиращи индекса. Промяна се предвижда и при корпоративни събития, като сваляне на някое от дружествата от фондовата листа например.

БГ-40 ще представлява около 10 % от дружествата на нашия капиталов пазар и по преценки на експертите именно толкова предприятия ще формират лицето на фондовия пазар. В новия индекс няма да влиза пазарната капитализация на компанията, както е при SOFIX.

Недостатък на сегашния индекс е, че в него не влизат холдинговите компании, които притежават акции в други публични дружества. В новата листа се предвижда вече да влязат и дружества като "Булгартабак холдинг", "Албена инвест холдинг", "Синергон холдинг", Петрол", ЛУКойл Нефтохим", "Златен лев", "Доверие обединен холдинг", "Индустриален холдинг България", "Проучване и добив на нефт и газ" и др.

Новият индекс ще позволи на инвеститорите да избират показателя, по който да следят пазара, и ще се удовлетвори интересът към създаване на индексни фондове, опростяващи инвестиционните стратегии на вложителите. С два индекса ще може да се положи основата и на търговия на деривати, аргументират се от БФБ. Появата на такъв инструмент ще допринесе за още по-интензивната търговия на фондовата борса.

Очаква се БГ-40 да се качи на борсата до края на годината.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?