Нов опит за закон срещу конфликта на интереси във властта

Проектозакон срещу конфликта на интереси в държавната власт, внесен от депутата от ОДС и бивш премиер Филип Димитров и негови колеги, бе обсъден в сряда в пленарната зала и в четвъртък ще бъде гласуван. Той не среща особено въодушевление сред депутатите от мнозинството, макар че, според Филип Димитров, значението му би било много важeн знак към обществото, защото ще предотврати разпространението на облагодетелстването и привилегиите във властта.

Филип Димитров мотивира проектозакона с тезата, че личното облагодетелстване на лица на държавна служба е тема, която вълнува обществото и по която не са прилагани никакви ефикасни решения. Широко разпространено е мнението, че за постигане на този резултат често се използва "шуробаджанащината" за да се решат лични проблеми на администратори и служители. След като за средния ешелон чиновници има забрана за конфликт на интереси в Закона за държавния служител, същото трябва да се направи и за висшите чиновници и за техните близки, посочи депутатът.

Проектозаконът предвижда констатиран конфликт на интереси сред висши държавни служители и народни представители да бъде деклариран незабавно, ако настъпи и ако не бъде отстранен в двумесечен срок, да се счита за укрит.

Когато бъде счетен за укрит, лицето се освобождава незабавно от заеманата длъжност, освен ако тя не е изборна. Придобитите при подобна ситуация облаги се изземват в полза на държавата.

Предвижда се също възнаграждението, получено за периода на съществуването на конфликта на интереси, да се отнема в полза на държавата. Ако пред съответна съдебна институция бъде установено, че в резултат от възползване от конфликта на интереси лицето или свързани с него лица са получили облага в размер на повече от 12 минимални работни заплати, тяхната равностойност също да се присъжда в полза на държавата.

Според проекта на Филип Димитров конфликт на интереси „е налице, когато народен представител, общински съветник, кмет на областен град или негов съпруг, или лице, с което фактически съжителства, е запазил или придобил след назначаването си качеството на едноличен търговец, съдружник или прокурист, член на Управителен или Надзорен съвет на търговско дружество и като такъв сключва сделки с държавни ведомства или дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие. Това важи и за министър, заместник-министър или член на политическия му кабинет, следовател, прокурор, както и за управляващ дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие”.

Държавният служител не може да съвместява участие срещу парично възнаграждение в управителни или в надзорни съвети на дружества с държавно участие, е записано още в законопроекта.

Споделяне

Още от България