Нов план на Приморско позволява 2.5 пъти повече строежи

Нов план на Приморско позволява 2.5 пъти повече строежи

Новият общ устройствен план на Приморско разрешава 2.5 пъти повече строежи в общината и ако в понеделник бъде одобрен от Висшия екологичен експертен съвет към Министерство на околната среда и водите, това ще е поредният опит за презастрояване на Южното Черноморие. Това предупредиха от екокоалицията "За да остане природа в България“.

Организацията посочва, че планът предвижда да се създаде огромна рекреационна зона и курорт на дюните на Аркутино, северно от река Ропотамо. Планира се и застрояване на няколко квадратни километра гори, югозападно от Маслен нос и доста навътре в брега, плътно застрояване около Защитена местност "Стамополу" от север, запад и юг, както и - плътно застрояване на всичко около Китен и на север чак до Приморско (източно от пътя. Отделно е заложена създаването на нова вилна зона, северно от река Караагач с площта на сегашен Китен, както и удвояване площта на вътрешните села в община Приморско.

В плана също така са заложени земеделски земи и гори с допустима промяна на предназначението.

Коалицията припомня, че на територията на община Приморско се намират седем защитени зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, както и защитени територии по българското законодателство като резерват "Ропотамо”, поддържан резерват "Вельов вир”, защитена местност "Блатото Стамополу”, защитена местност "Мурватска река“, защитена местност "Беглик Таш-Ропотамо“, природна забележителност "Маслен нос”, природна забележителност "Пясъчни дюни ММЦ”, природна забележителност "Пясъчни дюни в м. Перла”.

Всички те опазват изключително редки дюни, както и редки и застрашени растителни и животински видове, като лонгозни гори, бяла и жълта водна лилия, блатно кокиче, странджанска боровинка, шипобедрена и шипоопашата костенурка и други, които са и част от Червената книга.

Отрицателно решение на Висшия експертен екологичен съвет ще даде глътка въздух срещу презастрояването на Черноморието, смятат от коалицията "За да остане природа в България“.

Решението на екосъвета ще стане ясно в понеделник, 26 юни

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?