Нов ръст на компютърните престъпления заради кризата

Нов ръст на компютърните престъпления заради кризата

Световната криза и произтичащите от това трудности на пазарите на недвижими имоти и на труда ще доведат до нов ръст при компютърните престъпления през 2009 г., свързани с кражба на лични данни от онлайн социални мрежи, прогнозира оповестения в четвъртък тазгодишен доклад за информационните заплахи. Документът е изготвен от подразделението Attack Intelligence Research Center на световния лидер при решенията за сигурност Aladdin Knowledge Systems и оповестен в четвъртък.

“След като през миналата година станахме свидетели как престъпните организации се превръщат в сложни бизнес модели, копиращи организационната структура на истинските компании, през 2009 г. продължаващата икономическа криза, трудностите, които изпитват пазарът на недвижими имоти и пазарът на труда, ще предизвикат още по-голям ръст на престъпленията“, пише в доклада.

Прогнозите са за настъпване на значими промени в потребителския модел за достъп до Интернет и повишаване броя на кражбите на самоличност в социалните мрежи.

Според анализаторите тези предпоставки ще се преплетат със сериозни промени в начина, по който потребителите използват Интернет и с развитието на web 2.0. Все повече компании предлагат подобрена desktop – web интеграция, превръщайки браузъра в ключово приложение на всеки персонален компютър и обогатявайки възможностите за текстова и гласова комуникация, онлайн пазаруване, онлайн разплащания и др. Моделът, по който потребителите се свързват с мрежата, комуникират и я използват в ежедневието си, се променя, а заедно с него се променят и предизвикателствата пред сигурността в Интернет.

Бурното развитие на онлайн социалните мрежи като Facebook, LinkedIn, Bebo и MySpace и нарастващата им популярност не само сред крайните потребители, но и в бизнес средите може да увеличи кражбите на самоличност. Повишеното количество лични данни в тези мрежи вече се отчита като сериозен проблем, който вероятно ще предизвика ръст в измамите с променена самоличност, а в резултат вероятно ще наблюдаваме и промени на начините, по които потребителите ще доказват своята самоличност в уеб средата, посочват експертите.

Докладът е насочен към бизнес организации и държавни институции и има за цел да помогне на техните мениджъри и ИТ екипи да се запознаят с потенциалните опасности и да актуализират своите политики за сигурност.

Споделяне

Още от България